Bejelentkezés
Kezdés most

Általános Felhasználási Szabályzat

Utolsó frissítés dátuma: 2017. március 30.

Bevezető

A következő felhasználási feltételek („feltételek”) egy jogi szerződés Ön („Ön”) és a SumUp Payments Limited („SumUp”, „mi”, „cégünk”) között, amely fizetésfeldolgozó és más szolgáltatásaink, mobilalkalmazásunk („alkalmazás” vagy „szoftver”) és kártyaelfogadó eszközeink („terminál”) bármely verziójának (együttesen: „szolgáltatások”) Ön általi felhasználását szabályozza.

A SumUp a brit Pénzügyi Szabályozó Hatóság (Financial Conduct Authority) szabályozása alatt álló, teljes jogosultsággal rendelkező pénzforgalmi intézmény, Angliában és Walesben 07836562-es számmal bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, bejegyzett székhelye: 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, Egyesült Királyság.

Ez a szerződés három részre tagolódik: Az első rész a szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozóan ismerteti az összes feltételt. A második rész kifejezetten a szolgáltatások részét képező fizetésfeldolgozás összes feltételét ismerteti. A harmadik rész az Ön és cégünk közti jogi viszonyt meghatározó kiegészítő jogi feltételeket tartalmaz.

Szolgáltatásaink használatához Önnek maradéktalanul el kell fogadnia ezeket a feltételeket, valamint adatvédelmi szabályzatunkat („adatvédelmi szabályzat”), a feltételek elfogadásával pedig Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta adatvédelmi szabályzatunkat.

ELSŐ RÉSZ - A szolgáltatások

1. Általános 1.1. Szolgáltatásaink fizetési kártyatranzakciók („tranzakció”) fogadását teszik lehetővé az Ön számára az Ön ügyfeleitől („kártyabirtokos”) az Ön kompatibilis mobileszközének, alkalmazásunknak és egy terminálnak a használatával (amely nem szükséges a manuálisan bevitt tranzakciók során). A kompatibilis mobileszközök és elfogadott fizetőkártyák aktuális listáját weboldalunk tartalmazza.

1.2. Szolgáltatásainkat az általunk szolgáltatott terminálon keresztül vagy a fizetőkártya-információk kézi bevitelével használhatja. Ha terminálunkon keresztül fogad tranzakciókat, akkor a rendszer a terminált használja a fizetőkártya és szervereink közti tranzakciók feldolgozására és jóváhagyására.

1.3 Olyan, kártya jelenléte nélküli fizetési szolgáltatásokat is nyújthatunk Önnek, melyeknek köszönhetően Ön harmadik fél általi alkalmazáson („partneralkalmazás”) keresztül fogadhat e-kereskedelmi fizetéseket, tehát egy olyan mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül, amelyet egy partner (a „partner”) biztosít Önnek egy Ön és a partner között létrejött külön üzleti viszony keretében. Amennyiben Ön csak e-kereskedelmi fizetéseket fogad el, akkor a jelen szerződés kártyaolvasókra és a fizető által bemutatott kártyára vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak Önre.

Cégünk csak a partneralkalmazás részeként nyújtott fizetési szolgáltatásokért felel. Nem vállalunk felelősséget a partneralkalmazás működőképességéért vagy a partner által Önnek vagy kártyabirtokosok számára nyújtott bármilyen szolgáltatásért.

Amennyiben Ön és a partner között erről megállapodás születik, akkor saját tranzakciós díjaink mellett a partner nevében is felszámolhatunk olyan díjakat („partneri díj”), amelyek az Ön által a partnerrel kötött külön üzleti megállapodásból erednek.

1.4. Az Ön tranzakcióiból eredő összegeket cégünknek írjuk jóvá, és bármilyen összeget a jelen feltételek szerint fizetünk ki, miután megkaptuk azokat („kifizetés”). Minden egyes kifizetés előtt levonjuk az alkalmazandó díjakat („díjak”). Amennyiben Ön díjcsomagot („csomag”) választ, akkor az Ön által kiválasztott csomag alapján kell megfizetnie az alkalmazandó visszatérő díjakat. Aktuális díjainkat és csomagjainkat weboldalunk tartalmazza.

1.4.1. A jelen feltételek elfogadásával Ön kijelenti és kérelmezi cégünktől, hogy a díjszabás szerint vegyes díjazást alkalmazzunk a különböző kártyatermékekre.

1.4.2. Cégünk hozzáférést biztosít az Ön számára az aktuális számlakivonatokhoz. A jelen feltételek elfogadásával Ön kérelmezi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy márka, alkalmazás, fizetési eszközkategória és a tranzakcióra vonatkozó bankközi díjak szerint összevont díjinformációkat közöljünk, és ezeket rendszeresen az Ön rendelkezésére bocsátsuk, legalább havonta egyszer és olyan módon, amely lehetővé teszi az Ön számára az információk tárolását és változatlan formában történő reprodukálását.

1.5. Az ezekből a feltételekből eredő kötelezettségeink a felhasználói fiók és a szolgáltatások Ön rendelkezésre bocsátására korlátozódnak. Minden elfogadható eszközzel arra törekszünk, hogy az év minden napján, heti hét (7) napon, napi huszonnégy (24) órában biztosítsuk a szolgáltatásokat az Ön számára. Saját belátásunk alapján azonban felfüggeszthetjük a szolgáltatást vagy korlátozhatjuk annak elérhetőségét a karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében, vagy ha ezt törvényi kötelezettség teszi szükségessé, ha Ön nem felel meg a jelen feltételek által szabályozott anyagi kötelezettségeknek, illetve ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának megalapozott gyanúja állna fenn.

1.6. Tranzakciós előzményeket és további elemzői rendszereket biztosítunk az Ön számára, amennyiben alkalmazható.

1.7. Cégünk előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal, bármikor frissítheti vagy módosíthatja a szolgáltatásokat.

1.8. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy harmadik félt bízzunk meg a jelen feltételek által szabályozott kötelezettségeink egészének vagy részének teljesítésére.

2. SumUp fiók 2.1. A SumUp szolgáltatásainak használatához Önnek regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy SumUp fiókot („fiók”). Ön megerősíti, hogy az Ön által saját magára és/vagy üzletére vonatkozó minden információ érvényes a jelen feltételek elfogadásának időpontjában. A sikeres regisztrációt követően megerősítő e-mailt fog kapni az elsődleges, regisztrált e-mail címére. Ön csak egy (1) fiókot hozhat létre, kivéve akkor, ha cégünk kifejezetten jóváhagyja további fiókok vagy alfiókok létrehozását. Önnek biztosítania kell, hogy fiókjának rögzített információi mindenkor pontosak és aktuálisak legyenek.

2.2. Önnek egy megfelelően leíró azonosítónevet kell választania, amely – amennyiben eltér cégnevétől – világosan azonosítja Önt vagy üzletét, továbbá helyes telefonszámát is meg kell adnia. Az azonosítónév és kapcsolattartási telefonszám szerepelhet a kártyabirtokos betéti vagy hitelkártya kivonatán.

2.3. Ha Ön regisztrált, létrehozott egy fiókot és elfogadta ezeket a feltételeket, akkor lehetséges, hogy hitelképességi ellenőrzést végzünk Önnel szemben, és további dokumentumok beküldését tehetjük szükségessé a vonatkozó pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényeknek és szabályozásoknak megfelelő szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében, saját elbírálásunk szerint. Cégünk beszerezheti az ilyen hitelképességi információkat és elvégezhet ilyen további ellenőrzéseket, Önnek pedig a szükséges mértékben együtt kell működnie ebben.

2.4. Annak eldöntése, hogy az Ön személyazonossága megfelelően igazolt a 2.3. pont értelmében, kizárólag saját belátásunk szerint történik. Amíg Önt cégünk nem azonosította és hagyta jóvá sikeresen, ezek a feltételek egy előzetes megállapodást képeznek, amely teljességgel köti Önt, cégünk pedig fenntartja magának a jogot, hogy ebben az időszakban bármikor megszakítsa a szolgáltatást vagy ne kezdje meg a szolgáltatás nyújtását.

2.5. Az Ön fiókjának regisztrálására szervereink egyikén kerül sor. Cégünk azt az összeget, amellyel Önnek tartozik, saját számláján kívül, azonban a többi fiókokhoz tartozó összegekkel együtt egy elkülönített bankszámlán tartja szabályozói kötelezettségeinknek megfelelően.

2.6. Ha az Ön SumUp fiókját egymást követő két (2) éven át nem használja, akkor cégünk jogosult értesítést küldeni az Ön regisztrált e-mail címére, ha pedig Ön harminc (30) napon belül nem válaszol az értesítésre, hogy meg szeretné tartani fiókját, akkor automatikusan töröljük azt. A fiókján található összeget az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és amennyiben engedélyezett, akkor a SumUp számlájára íródik jóvá.

3. A szolgáltatások felhasználására vonatkozó korlátozások 3.1. Szolgáltatásaink használatához Önnek egy kompatibilis mobileszközre és harmadik fél által biztosított internetkapcsolatra van szüksége. Az ilyen harmadik felek díjat számolhatnak fel a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez szükséges mobileszköz és/vagy az internetkapcsolat használatáért, ezek megfizetéséért pedig kizárólag Ön felel.

3.2. A jelen feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy Ön csak a saját üzleti vagy szakmai érdekében tevékenykedő természetes vagy jogi személy, és a jelen feltételek aláírásának időpontjában megfelelő jogosultsággal rendelkezik üzleti tevékenység végzésére a cégünk által támogatott egy vagy több országban („területek”). A területeket tartalmazó, időnként frissített listát weboldalunkon tesszük elérhetővé. Ha Ön természetes személy, akkor legalább tizennyolc (18) évesnek kell lennie a szolgáltatások használatához. Bármikor kérhetjük, hogy életkoráról szolgáltasson bizonyítékot.

3.3. A jelen feltételek elfogadásával Ön elfogadja a hitelkártya-szervezetek, köztük – de nem kizárólag – a Visa, Mastercard és American Express által meghatározott hálózati szabályokat („hálózati szabályok”) (együtt „kártyarendszerek”). A hálózati szabályok azt követelhetik meg, hogy bizonyos kereskedőink külön megállapodást kössenek egyik banki partnerünkkel vagy magukkal a kártyarendszerekkel a tranzakcióik volumenétől függően. Ha Ön ilyen kereskedő, akkor ilyen esetben értesíteni fogjuk, és külön megállapodást bocsátunk rendelkezésére. Az általános üzleti feltételek és a vásárlási feltételek közti bármilyen konfliktus esetén a vásárlási feltételek alkalmazandók a konfliktus feloldására.

3.4. Cégünk kifejezett előzetes engedélye nélkül Ön nem jogosult elfogadni termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos olyan tranzakciókat, (i) amelyek nem az Ön saját részére szólnak vagy Öntől eltérő harmadik fél utasítására történtek; (ii) amelyek nem az Ön által a cégünk számára azonosított rendes üzletének keretében történnek, beleértve egy korábban elfogadott hitel vagy Ön által a kártyabirtokosnak fizetett készpénz-kifizetés újrafizetését; (iii) amelyek bármilyen illegális tartalmat tartalmaznak vagy ilyenhez kapcsolódnak, továbbá olyan tartalmakat, amelyek az alkalmazandó törvények értelmében a kiskorúak védelmét teszik szükségessé, illetve fegyverek vagy robbanószerek készítésére vonatkozó utasításokat tartalmaznak; (iv) amelyek bármilyen alkalmazható törvényi szabályozás értelmében – illegális és legális – szerencsejáték-szolgáltatáshoz kapcsolódnak; (v) amelyek szex shopokhoz vagy pornográf tartalmakhoz kapcsolódnak (kivéve a felnőtt tartalmú magazinokat); (vi) amelyek fegyverekhez, illegális kábítószerekhez vagy termékekhez kapcsolódnak; (vii) amelyek alkohollal vagy dohányárukkal kapcsolatosak, kivéve, ha az Ön üzlete által értékesített termékek között kizárólag alkohol és dohányáruk szerepelnek; (viii) amelyeket úgy ítélünk meg, hogy képesek kárt tenni a kártyarendszerek vagy cégünk hírnevében; (ix) amelyek az Önre, a kártyabirtokosra, illetve az Ön bármelyik termékére vagy szolgáltatására vonatkozó törvény vagy szabályozás értelmében tiltottak, illetve amelyek másképpen illegálisnak minősülnek. Cégünk saját megítélése szerint döntheti el, hogy a szolgáltatások Ön általi felhasználása a fent megnevezett termékeknek vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható-e, és így nem felel meg a felhasználási feltételeknek. Saját megítélésünk szerint fenntartjuk magunknak a jogot, hogy további tiltott tranzakciós vagy üzleti kategóriákat adjunk hozzá ezekhez a felhasználási feltételekhez vagy elfogadható felhasználási feltételeket tegyünk közzé weboldalunk Támogatóközpont részén

3.5. Amennyiben Ön olyan tranzakciót továbbít vagy kísérel meg továbbítani számunkra, amelyről azt feltételezzük, hogy megsérti ezeket a felhasználási feltételeket vagy a törvényeket és/vagy cégünket, szolgáltatásaink más felhasználóit vagy feldolgozóinkat (beleértve korlátozás nélkül a csalást, márkanév vagy hírnév sérülését vagy bűncselekményeket), akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ne engedélyezzük a tranzakciót, felfüggesszük vagy visszavonjuk azt; és/vagy lezárjuk vagy felfüggesszük az Ön fiókját; és/vagy jelentsük a tranzakciót az illetékes bűnüldöző szervnek; és/vagy kártérítést követeljünk Öntől; és/vagy legfeljebb 200 EUR adminisztrációs díjat számoljunk fel Önnek, ha a fenti esetek bármelyike fennáll.

4. Terminálok és szoftver 4.1. Ön megvásárolhatja, bérelheti vagy kölcsönözheti termináljainkat az általunk időnként meghatározott vagy weboldalunkon közzétett vételárért vagy bérleti feltételekkel. A vásárlásra külön feltételek vonatkozhatnak.

4.2. Fiókonként csak egy terminált használhat. Kérésre több terminált bocsáthatunk rendelkezésére további fiókok vagy alfiókok számára.

4.3. Ön nem jogosult a terminál harmadik fél számára történő eladására, bérbe adására, licencszerződés keretében történő átadására vagy átruházására. Továbbá semmilyen módon nem módosíthatja a terminál szoftverét vagy hardverét. Ön nem használhatja a terminált semmilyen más célra, mint a tranzakciók fogadása az alkalmazás telepített verziójával.

4.4. A terminál bármely adott megvásárlását kivéve Önnek kérésünkre vissza kell szolgáltatnia számunkra a terminált, vagy a jelen felhasználási feltételek végeztével vagy lejártakor, vagy egy meglévő terminál cseréje esetében. Amennyiben Ön eláll ettől a megállapodástól, akkor saját költségén vissza kell szolgáltatnia a terminált.

4.5. A szolgáltatások használatának folytatásához Önnek telepítenie kell minden alkalmazásfrissítést.

5. Az Ön kötelezettségei 5.1. Ön e feltételek keretében exkluzívan a cégünk által Önnek biztosított terminálok használatával kezdeményezhet fizetéseket.

5.2. Ne fogadjon el olyan tranzakciókat, ahol a fizetőkártya nem tartalmazza az adott típusú kártyára tipikus összes elemet, ha a fizetőkártya manipuláltnak vagy sérültnek tűnne, illetve ha a fizetőkártya érvényessége lejárt.

5.3. Az engedélyünk nélkül Ön semmilyen tranzakció számára nem állíthat be 1,00 GBP-nél magasabb minimum értékküszöböt. Önnek továbbá az Ön termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért készpénzzel fizető vásárlói számára biztosított feltételekkel legalább azonos feltételeket kell nyújtania a kártyabirtokosok számára, és a kártyabirtokosoknak nem számolhat fel semmilyen további összeget vagy pótdíjat.

5.4. Ellenőriznie kell fiókját és a tranzakciós előzményeket, és vissza kell térítenie az adott kártyabirtokos számára a tévesen kapott összegeket, illetve a helytelen tranzakciós összegből eredő többletet.

5.5. Önnek haladéktalanul értesítenie kell cégünket a felhasználási feltételek elfogadásának időpontjában rendelkezésünkre bocsátott információk változása esetén, beleértve az Ön üzletének jellegében, a termékkínálatában történt változásokat, az Ön cégének eladását, bérbeadását vagy bármilyen tulajdonosváltást, a vállalat jogi formájának vagy nevének bármilyen változását, a vállalat címének vagy bankszámlaszámának változását, az Ön pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős kedvezőtlen változásokat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló törvények értelmében megadott információk változását.

5.6. A cégünktől kapott bármilyen SumUp reklámanyagot Önnek üzleti helyiségeiben kell kiállítania. Az ilyen anyagok a SumUp és/vagy a kártyarendszerek logóját tartalmazó, bolt, üzlet vagy autó ablakára felragasztható matricákat, illetve olyan táblákat vagy szórólapokat tartalmazhat, amelyek elhelyezését a kártyarendszerek, törvény vagy a SumUp követeli meg.

5.7. Önnek a tranzakcióról papíralapú nyugtát kell a kártyabirtokos rendelkezésére bocsátania, ha ezt törvény vagy a kártyarendszerek szabályozásai megkövetelik. Továbbá Ön azt az opciót is biztosíthatja a kártyabirtokos számára (de nem a papíralapú nyugta helyett, ha ez törvényileg előírt), hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben kapjon nyugtát a tranzakcióról.

5.8. Ön elismeri, hogy kizárólag Ön felel annak biztosításáért, hogy fiókjának bejelentkezési adatait biztonságban tartja más személyektől, hogy a terminál semmilyen felhasználója nem manipulálja az adatbevitelt és nem használják jogosulatlanul az Ön fiókját, a terminálokat vagy bármilyen olyan bizalmas információt, amely a szolgáltatások használatával kapcsolatos. Ha azt gyanítaná, hogy fiókját jogosultság nélkül használták, akkor haladéktalanul értesítenie kell cégünket és/vagy meg kell változtatnia bejelentkezési jelszavát weboldalunkon. Minden észszerű intézkedést megteszünk az Ön adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére, mihelyt ilyen jellegű értesítést kapunk.

5.9. A jelen feltételek érvényessége alatt Önnek meg kell felelnie a kártyatársasági adatbiztonsági szabvány (PCI-DSS) követelményeinek („PCI megfelelőség”). Ezeknek a szabályozásoknak Önnek különös tekintettel a fizetőkártya adatok tárolására, feldolgozására és továbbítására vonatkozóan kell megfelelnie. A PCI-DSS szabványról a PCI Council weboldalán találhat információkat.

5.10. Önnek azonnal ellenőriznie kell az általunk küldött kivonatokat (például számlákat vagy elszámoló kivonatokat), valamint az Ön bankszámlakivonatát, továbbá az Ön vagy a kártyabirtokos bankszámlájára fizetett vagy arra terhelt visszatérítéseket, visszaterheléseket vagy bármilyen más tranzakciókat. Önnek indokolatlan késedelem nélkül kell kifogásolnia a kivonatot, legkésőbb az adott kivonat kézhezvételétől vagy az adott fizetés dátumától számított huszonöt (25) munkanapon belül (a „munkanap” hétfőtől péntekig jelent bármilyen napot, kivéve az angliai ünnepnapokat és más munkaszüneti napokat). A kifogás nem időben történő benyújtása jóváhagyásnak minősül. Fenntartjuk magunknak a jogot a javított kivonatok újbóli kibocsátására vagy bármilyen kifizetés korrigálására e határidő lejárta után. Kivéve, ha azt törvény írja elő, kizárólag az Ön felelőssége, hogy megőrizze az Ön fiókjával és a szolgáltatások használatával kapcsolatos összes tranzakciót és más kapcsolódó adatot.

MÁSODIK RÉSZ – a fizetés feldolgozása

6. Pénzösszegek

6.1. A jelen felhasználási feltételek céljából Ön kifejezetten felhatalmazza cégünket és bármilyen más pénzügyi intézményt a pénzösszegek birtoklására, fogadására és kifizetésére az Ön részére az 1.3. pont szerint. A fenti felhatalmazás mindeddig érvényben marad, amíg az Ön fiókját le nem zárják. Az Ön bankszámlájára történő kifizetéseket, legalább is részben harmadik félnek minősülő pénzügyi intézmények (például azok a bankok, ahol Ön és cégünk bankszámlával rendelkezik) hajtják végre, cégünk pedig nem felel a pénzösszegek Ön számlájára történő végső jóváírásáért, miután kifizettük a pénzösszeget az Ön bankjának.

6.2. Ön nem kap kamatot vagy bármilyen más hasznot a fiókján található pénzösszegekre. Ön visszavonhatatlanul cégünkre ruház át minden jogot és jogi érdeket az Ön fiókján vagy ahhoz kapcsolódóan felhalmozódó bármilyen kamatra és/vagy más haszonra vonatkozóan.

6.3. Amennyiben Ön olyan tranzakciókat dolgoz fel, ahol a kártyabirtokos fizetőkártyájának részleteit manuálisan kell bevinni alkalmazásunkba vagy a kártyabirtokos okostelefonján, és az összeg túllépi a hét napos időszakra vonatkozó küszöbértékünket, akkor a SumUp a küszöbérték feletti összeget harminc (30) napig visszatartja, mielőtt átutalná azt az Ön fiókjára. Ha Ön valamilyen okból túllépné a fenti küszöbértéket, akkor kapcsolatba léphet cégünkkel egy gyorsított kifizetési ütemezés kérelmezése érdekében. Számos tényező alapján a SumUp megfontolja az Ön kérelmét annak eldöntésére, hogy Ön jogosult-e ilyen gyorsított kifizetésekre. A manuálisan bevitt tranzakciókra vonatkozó küszöbérték weboldalunk díjszabás részén található.

6.4. Mi nem hajtunk végre olyan tranzakciókkal kapcsolatos kifizetéseket, amelyeket cégünk nem a kijelölt pénzügyi intézményektől kapott.

6.5. Cégünk jogosult vizsgálatot végezni az Ön felhasználói fiókjával kapcsolatos, függőben lévő viták tisztázása érdekében, és ennek eredményeként a vizsgálat idejéig korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését. Akkor is korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését, ha erre törvény vagy bírósági végzés kötelez.

7. Tartalék

7.1. Az Ön jelen felhasználási feltételekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítása céljából cégünk jogában áll, hogy bármikor átmenetileg visszatartson kifizetéseket és tartalékot („tartalék”) hozzon létre. Saját megítélésünk szerint bármikor visszatarthatunk egy kockázatprofil-alapú tartalékot a szolgáltatások Ön általi felhasználására.

7.2. A 7.1. pont ellenére a tartalék biztosítékként is szolgál cégünk számára, cégünk pedig jogosult minden olyan összeget levonni a tartalékból, amellyel Ön tartozik cégünknek a jelen felhasználási feltételekből eredően, beleértve a negatív számlaegyenleget, az Ön előzetes értesítése nélkül minden egyes esetben.

7.3. Amennyiben Ön a tartalék összegénél nagyobb összeggel tartozik cégünknek, akkor Önnek haladéktalanul, de felszólításunkat követően 3 (három) munkanapnál nem később meg kell fizetnie számunkra az adott összeget. Ön ezúttal kifejezetten felhatalmazza cégünket arra, hogy az Ön kifizetésekre használt bankszámlájáról, és/vagy a terminálok megvásárlására használt hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról levonjunk minden olyan összeget, amivel Ön tartozik cégünknek, beleértve az összegek beszedésével kapcsolatban felmerülő minden díjat és költséget, vagy levonjuk ezeket az összegeket az Önnek irányuló kifizetésekből. Amennyiben Ön felszólításunkat követően nem fizeti meg számunkra maradéktalanul tartozásának összegét, akkor az a jelen felhasználási feltételek súlyos megsértését jelenti, és Önnek kell viselnie az összeg behajtásával kapcsolatos minden költséget, beleértve korlátozás nélkül az ügyvédi díjakat és költségeket, az adósságbehajtó ügynökségek díjait és az alkalmazható kamatokat.

8. Visszakönyvelé sek

8.1. Egy tranzakció összege visszakönyvelésre kerülhet az Ön számlájára, ha a tranzakció vitatott, ha bármely okból elutasítja az adott bankkártya-vállalat, feldolgozónk, a kártyabirtokos vagy bármelyik általunk kijelölt pénzügyi intézmény; ha nem engedélyezett vagy bármilyen okunk lenne úgy vélni, hogy a tranzakciót nem engedélyezték, vagy feltehetően törvénytelen, gyanús vagy sérti a jelen felhasználási feltételeket („visszakönyvelés”).

8.2. Önnek kérésünk esetén a saját költségére együtt kell működnie a szolgáltatásunkon keresztül feldolgozott tranzakcióinak vizsgálatában, és ezúttal Ön elfogadja, hogy visszafordíthatatlan visszakönyvelést eredményezhet, ha Ön nem képes időben együttműködni, beleértve a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátását a kérésünket követő tíz (10) munkanapnál nem később. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a visszakönyvelések vizsgálatáért és/vagy közvetítéséért díjat számítsunk fel; a díjakat időnként weboldalunkon tesszük közzé.

8.3. Amennyiben egy visszakönyvelési vita nem rendeződik a kibocsátó bank vagy a bankkártya-vállalat által az Ön javára, vagy Ön nem vitat egy visszakönyvelést, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy beszedjük Öntől az eredeti tranzakciós összeget és a díjakat, és visszautaljuk az eredeti tranzakciós összeget a kártyabirtokos számára.

8.4. Ha azt állapítjuk meg, hogy Önnél túl sok visszakönyvelés történik, akkor jogunkban áll az Ön fiókjából bankszámlájára történő kifizetések késleltetésére, továbbá hogy egy olyan összegű tartalékot tartsunk fenn, amely fedezi a várható visszakönyveléseket és azok kapcsolódó díjait, illetve befejezhetjük vagy felfüggeszthetjük a szolgáltatásokat és lezárhatjuk fiókját.

9. Visszatérítések és visszaküldések

9.1. A jelen felhasználási feltételek értelmében és a tranzakciók szolgáltatásokon keresztül történő elfogadásával Ön köteles a jelen felhasználási feltételeknek és a hálózati szabályoknak megfelelően visszatérítések feldolgozására és visszaküldések nyújtására.

9.2. A hálózati szabályok – más követelmények mellett – megkövetelik Öntől, hogy a vásárlás időpontjában kínáljon fel és tegyen közzé elfogadható visszaküldési és lemondási irányelveket, és ne biztosítson készpénzes visszatérítéseket, hacsak erre törvény nem kötelezi, és ne fogadjon el készpénzt vagy bármilyen értéktárgyat a tranzakció visszatérítéséért.

9.3. A visszatérítés összegének tartalmaznia kell a visszatérítendő összes adót, és nem haladhatja meg az eredeti tranzakció összegét.

9.4. Csere, részleges visszaküldés vagy hibás tranzakció vagy tranzakciós összeg esetén Önnek minden esetben először vissza kell térítenie az eredeti tranzakció teljes összegét, majd új tranzakciót kell kezdeményeznie az értékesített új termékek és/vagy szolgáltatások vagy a ténylegesen felszámolandó összegek számára.

9.5. Az Ön fiókján keresztül feldolgozott visszatérítések a tranzakció kezdeményezését követő harminc (30) napig engedélyezettek. Cégünk beszedi Öntől az eredeti tranzakciós összeget a díjakkal együtt, majd visszautalja az eredeti tranzakciós összeget a kártyabirtokosnak.

9.6. Ha azt állapítjuk meg, hogy Ön túl sok visszatérítést dolgoz fel, akkor letilthatjuk visszatérítési opcióját.

10. Adók

Ön felel a szolgáltatásaink használatával kapcsolatban megszabott, esedékes, beszedendő, fizetendő vagy bármely okból visszatartandó összes adó meghatározásáért, összegyűjtéséért, visszatartásáért, jelentéséért és fizetéséért a megfelelő adóhatóság számára. Törvényi kötelezettség vagy kormányzati hivatal utasítása esetén cégünk jogosult de nem köteles jelenteni az Ön fiókjának részleteit és tranzakciós előzményeit az adott hatóság számára.

HARMADIK RÉSZ – kiegészítő jogi feltételek

11. Kötelezettségeink

11.1. Cégünk a törvény által maximálisan megengedett mértékben nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett veszteségekért és károkét vagy a jelen felhasználási feltételek teljesítésének elmulasztásáért, amelyek a jogi és szabályozói követelményeknek és a hálózati szabályoknak való megfelelésünkből, vis major eseményekből, illetve a felhasználási feltételek vagy bármely más jogi és szabályozói követelmény Ön általi megszegéséből erednek.

11.2. Cégünk nem vállal felelősséget a közvetett vagy következményes károkért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy a hírnévvesztést.

11.3. A jelen felhasználási feltételek semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki felelősségünket a törvényi kötelezettségek alól, amely nem zárható ki vagy egészíthető ki a felek közötti megállapodással.

11.4. A SumUp nem vállal garanciát és nem tehető felelőssé a szolgáltatásokban részt vevő harmadik felek tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, vagy a harmadik felek weboldalunkon folytatott reklámtevékenységéért.

11.5. Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért, illetve a jelen felhasználási feltételek által szabályozott közvetítői szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért.

11.6. Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, eljárásokért, károkért vagy veszteségekért, amelyek mértéke meghaladja a cégünk által a reklamációs eseményt megelőző három (3) hónap során a szolgáltatások nyújtásáért beszedett díjak összegét.

11.7. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által biztosított hardverek hibáiért és más olyan termékekért, amelyeket értékesítünk vagy szolgáltatásunk keretében bocsátunk rendelkezésre. A szervizelésért és terméktámogatásért egyedül felelős gyártónak kell meghatároznia a garanciális és más feltételeket az ilyen hardverekre és termékekre vonatkozóan.

12. Kártérítés

Ön kártérítésben részesíti és mentesíti cégünket, alkalmazottait, igazgatóinkat, ügynökeinket, partnereinket, képviselőinket és feldolgozóinkat minden követelés, költség (beleértve korlátozás nélkül a méltányos ügyvédi díjakat), veszteség és kár alól, amely a következőkből eredő követelésekből, tevékenységekből, ellenőrzésekből, vizsgálatokból vagy más eljárásokból keletkezik: (i) bármilyen törvény, szabály vagy alkalmazható szabályozás, a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének, a hálózati szabályok vagy az Ön fiókjára vonatkozó bármely további feltétel Ön általi megsértése; vagy (ii) a szolgáltatások Ön általi helytelen vagy nem megfelelő használata; vagy (iii) a szolgáltatáson keresztül Ön által küldött bármilyen tranzakció; vagy (iv) harmadik fél bármilyen jogának Ön általi megsértése, beleértve korlátozás nélkül a titoktartási, személyiségi jogok vagy szellemi tulajdonjogok megsértését; vagy (v) a szolgáltatás bármilyen másik fél által az Ön egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy más megfelelő biztonsági kóddal történő felhasználása.

13. Titoktartás és adatvédelem

13.1. Önnek és cégünknek bizalmasan kell kezelnie az Ön által cégünktől kapott, illetve az általunk Öntől vagy a kártyabirtokostól a jelen megállapodással kapcsolatban kapott bizalmas információkat, és különösképpen nem szabad engedni harmadik felek számára az ilyen bizalmas információkhoz való hozzáférést. Bizalmas információnak különösen az Ön vagy cégünk bármilyen működési és/vagy kereskedelmi titka, valamint a kártyabirtokos bármilyen nem anonim információja minősül. Önnek és cégünknek kötelessége megfelelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályozással, és megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a kártyák és a kártyabirtokosok adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére. Az ilyen adatok csak akkor és addig tárolhatók, amíg az feltétlenül szükséges.

13.2. Ha a kártyabirtokos személyes adatait cégünk visszaküldi Önnek, Ön csak a szükséges mértékben arra használhatja az ilyen adatokat, hogy ellenőrizze a limiteket, csalásmegelőzési intézkedéseket tegyen és elkerülje a hiányokat, és nem használhatja olyan célokra, mint profilépítés (pl. a vásárlási szokások értékelése) vagy értékesítési és marketingtevékenységek, kivéve a kártyabirtokos ilyen más felhasználásra vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén. Nem oszthatja meg vagy továbbíthatja az ilyen jellegű információkat harmadik féllel, és nem használhatja az információkat marketingcélokra, kivéve a kártyabirtokos kifejezett hozzájárulásával. Önnek minden vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak meg kell felelnie.

13.3. Az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és védelmére vonatkozóan a weboldalunkon található adatvédelmi szabályzatunkban találhat részletesebb információkat.

14. Harmadik felekkel folytatott viszony

Cégünk nem részese az Ön és a kártyabirtokos közti jogviszonynak és nem vállal semmilyen felelősséget a tranzakciók céljával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által értékesített termékek és szolgáltatások minőségét, az értékesítési árat, árkedvezményeket, garanciális feltételeket stb. Önnek a SumUptól mindig különálló jogi személyiségnek kell fellépnie.

15. Érvényesség, felfüggesztés, megszűnés

15.1. Ön bármikor megszüntetheti és lezárhatja fiókját. Cégünk bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti és lezárhatja az Ön fiókját bármilyen okból vagy ok nélkül, bármikor, az Ön előzetes értesítésével. Cégünk előzetes értesítés nélkül is megszüntetheti és lezárhatja az Ön fiókját, ha (i) Ön megszegi a jelen felhasználási feltételek bármely feltételét vagy külön felhasználási feltételek által szabályozott specifikus szolgáltatásokra vonatkozó bármely más feltételt, beleértve korlátozás nélkül a hálózati szabályokat; vagy (ii) Ön megszegi vagy cégünk okkal feltételezi, hogy Ön megszegi a szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozó törvényeket vagy szabályokat; vagy (iii) cégünk okkal feltételezi, hogy Ön bármilyen módon csalási tevékenységben, pénzmosásban, terrorizmus finanszírozásában vagy más bűncselekményben vesz részt; vagy (iv) Ön elfogadhatatlan hitel- vagy csaláskockázatot jelent cégünknek, vagy (v) ha cégünk joggal feltételezi, hogy az Ön fiókját feltörték, illetve más biztonsági okból.

15.2. Ha bármilyen okból megszüntették vagy lezárták az Ön fiókját, akkor Önnek (i) továbbra is teljesítenie kell a jelen felhasználási feltételeket, (ii) haladéktalanul be kell fejeznie a szolgáltatások használatát, (iii) el kell ismernie, hogy a jelen felhasználási feltételek keretében a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok használathoz szükséges licenc érvényét veszíti, (iv) el kell fogadnia, hogy cégünk fenntartja magának a jogot – de nem köteles – az Ön szervereinken tárolt összes adatának törlésére, továbbá Ön (v) nem teheti felelőssé cégünket vagy bármilyen harmadik felet a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetéséért vagy fiókadatainak törléséért.

15.3. Az Ön fiókjának tényleges megszűnését követően Önnek haladéktalanul meg kell fizetnie cégünknek a jelen felhasználási feltételekből eredő minden tartozását, és cégünknek is meg kell fizetnie Önnek a jelen felhasználási feltételekből eredő összes tartozását. A fenti rendelkezés ellenére jogunkban áll a fiók végső rendezéséig visszatartani a tartalékot, beleértve minden potenciális visszakönyvelést, de semmilyen esetben nem túllépve a tényleges megszűnést követő tizenhárom (13) hónapot.

16. Kommunikáció

16.1. Cégünk írásos kommunikációja és az értesítések továbbítása e-mailen történik az Ön által megadott e-mail címre, illetve weboldalunkon tesszük azokat közzé. Az ilyen kommunikációk és értesítések a weboldalunkon történő közzétételt követő huszonnégy (24) órán belül, illetve az e-mail elküldését követő huszonnégy (24) órán belül minősülnek átvettnek, kivéve akkor, ha értesítést kapunk arról, hogy az e-mail elküldése sikertelen volt.

16.2. E célból az Ön fiókjának mindig legalább egy érvényes e-mail címmel kell rendelkeznie. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Ön egyetlen megadott e-mail címe nem érvényes vagy ha úgy módosította e-mail címét, hogy erről nem értesítette cégünket.

16.3. Önnek rendszeresen és gyakran kell ellenőriznie bejövő üzeneteit. Az e-mail üzenetek hivatkozásokat tartalmazhatnak a weboldalunkon folytatott további kommunikációra. Ahol a törvényi előírások azt követelik meg cégünktől, hogy tartós adathordozón továbbítsuk az információkat, akkor vagy e-mailt vagy egy értesítést küldünk Önnek, amely weboldalunkra mutat, ahol nyomtatott formátumban érheti el az információkat. Önnek meg kell őriznie a cégünk által küldött vagy Önnek elérhetővé tett minden kommunikációt.

16.4. Az e-mailen folytatott kommunikáció mellett fenntartjuk magunknak a jogot a levélben vagy telefonon történő kapcsolatfelvételre, amennyiben az helyénvaló. A postai úton küldött feladványok az Egyesült Királyságon belül feladott küldeményekre a feladást követő három (3) napot, nemzetközi feladványok esetében pedig a öt (5) napot követően átvettnek minősülnek.

16.5. Az Ön által előnyben részesített nyelvet a regisztrációs folyamat során Ön által kiválasztott ország alapján állítjuk be, és az Ön által kiválasztott nyelven küldjük el Önnek szabványos kommunikációinkat. Nem szabványos kommunikációk esetén fenntartjuk magunknak a jogot az angol nyelven történő kommunikációra. A más nyelveken elérhető dokumentumok vagy kommunikáció kizárólag kényelmi célokat szolgál, és ez nem kötelezheti cégünket arra, hogy az adott nyelven folytasson további kommunikációt.

17. Szellemi tulajdonjogok

17.1. A szellemi tulajdonjogok („IP jogok”) kifejezés a szolgáltatásokhoz, a terminálokhoz, a weboldalhoz, az internetes tartománynevekhez, az összes tartalomhoz, a szolgáltatásokhoz kötődő technológiához és az összes logóhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó jogok összességét jelenti, beleértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, adatbázisjogokat, védjegyeket, névjogokat, használati és formatervezési mintaoltalmi jogokat, szabadalmakat és minden más exkluzív és nem exkluzív jogot világszerte, ahogyan azok jelenleg léteznek vagy a jövőben létrejönnek, elfogadásra vagy átadásra kerülnek.

17.2. Cégünk (vagy licenciaadóink) a szolgáltatásokkal kapcsolatos minden IP jog kizárólagos tulajdonosa(i), és a jelen felhasználási feltételek semmilyen rendelkezése nem minősül az IP jogok Ön számára történő átruházásának vagy átengedésének. Ön nem másolhatja, utánozhatja vagy használhatja az IP jogokat előzetes írásos engedélyünk nélkül.

17.3. Cégünk személyes, korlátozott, nem exkluzív, visszavonható, nem átruházható licencet (allicenc joga nélkül) biztosít Önnek a szolgáltatásokhoz való elektronikus hozzáférésre és azok használatára tranzakciók fogadásának céljából.

17.4. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön (i) nem ruházhat át a jelen felhasználási feltételek keretében Önnek biztosított jogokat harmadik személyre; (ii) nem biztosíthat lehetőséget harmadik fél számára a szolgáltatások használatára (bérlés, lízing vagy más módon); (iii) nem férhet hozzá vagy figyelhet meg a SumUp bármely rendszerén található tartalmakat, anyagokat vagy információkat manuális vagy automatizált módon, pl. robotokkal, keresőmotorokkal, leolvasókkal stb.; (iv) semmilyen módon nem másolhatja le, reprodukálhatja, módosíthatja, változtathatja meg, hozhat létre származékos munkákat, állíthatja ki nyilvánosan, jelentetheti meg újra, töltheti fel, teheti közzé, továbbíthatja, értékesítheti újra vagy terjesztheti a SumUp tartalmát, anyagait vagy információit; (v) nem sértheti meg a szolgáltatásoknál a robotkizárási fejlécekre vonatkozó korlátozásokat, nem kerülheti meg vagy hidalhatja át a szolgáltatás műszaki korlátozásait, nem használhat semmilyen eszközt a szolgáltatásokban egyébként letiltott tulajdonságok vagy funkciók engedélyezésére, nem bonthatja szét vagy fejtheti vissza a szolgáltatásokat, kivéve akkor, ha ez törvényileg kifejezetten engedélyezett; illetve (vi) nem használhatja a szolgáltatásokat a jelen felhasználási feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra.

17.5. Ön a szolgáltatások használatának keretében tartalmakat hozhat létre és küldhet el számunkra („felhasználói tartalom”). A jelen felhasználási feltételek elfogadásával cégünk által fenntartott jogokon kívül Ön a saját felhasználói tartalmára vonatkozóan minden jogot fenntarthat magának. Az Ön által elküldött minden felhasználói tartalommal kapcsolatban Ön elismeri, hogy Ön a tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével a tartalom feltöltéséhez, cégünk számára pedig globális, nem exkluzív, díjmentes, teljesen kifizetett, átruházható és allicencelhető jogot biztosít az ilyen tartalmak felhasználására és reprodukálására a szolgáltatásokkal vagy a SumUppal kapcsolatos bármilyen reklámtevékenység és nyilvános megjelenés során. Az Ön által küldött felhasználói tartalmakat fiókjának megszüntetésével törölheti. Ön nem továbbíthat a szolgáltatás számára olyan felhasználói tartalmat, amely (i) valótlan, félrevezető, törvénytelen, obszcén, szemérmetlen, pornográf, gyalázkodó, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, zaklató, gyűlölködő, sértő vagy uszító; (ii) bűncselekménynek minősülő viselkedést ösztönöz vagy polgárjogi felelősséget vonna maga után; (iii) sértene bármilyen természetes vagy jogi személy felé irányuló bármilyen kötelezettséget vagy azok jogait, beleértve nyilvánosság vagy titoktartásra vonatkozó jogokat; (iv) sérült adatokat vagy bármilyen más ártalmas, zavaró vagy kártékony fájlokat tartalmaz; (v) a SumUp vagy partnereinek termékeivel vagy szolgáltatásaival konkuráló termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoznak; (vi) saját megítélésünk szerint megakadályoz bármilyen természetes vagy jogi személyt szolgáltatásaink használatában és élvezetében, illetve bármilyen veszélynek vagy felelősségnek teheti ki cégünket. Bár cégünk nem köteles vizsgálni, szerkeszteni vagy figyelemmel kísérni a felhasználói tartalmakat, fenntartjuk magunknak a jogot a felhasználói tartalmak előzetes értesítés nélküli szerkesztésére vagy törlésére. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatás használatával Ön sértő, illetlen vagy nem kívánatos felhasználói tartalmaknak lehet kitéve. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az Ön felhasználói tartalmainak elvesztéséért vagy sérüléséért.

18. Módosítások

18.1. Bármikor jogunkban áll módosítani ezeket a feltételeket, továbbá fenntartjuk a jogot a szolgáltatások bármilyen jellegű módosítására, törlésére, felfüggesztésére vagy azokra vonatkozó feltételek bevezetésére.

18.2. A jelen feltételekre vonatkozóan javasolt bármilyen módosítás esetén értesíteni fogjuk Önt a fiókjához regisztrált elsődleges e-mail címén vagy az alkalmazáson keresztül.

18.3. A javasolt módosítás a módosítási értesítés dátumát követő két (2) hónap múlva lép életbe, kivéve akkor, ha Ön a módosítások hatályba lépése előtt értesíti cégünket, hogy ellenzi a javasolt módosításokat. Az ezeket a feltételeket az Ön számára kedvezőbbé tévő módosítások azonnal hatályba lépnek, amennyiben ez így szerepel a módosítási értesítésben.

18.4. A felhasználási feltételek legfrissebb verziója weboldalunkon érhető el.

19. Elválaszthatóság Ha a jelen felhasználási feltételek bármely részét érvénytelennek, törvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek ítélne egy illetékes bíróság, akkor az ilyen részt el kell választani a felhasználási feltételek többi részétől, amely továbbra is érvényes és érvényesíthető marad a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.

20. Átruházás

20.1. Cégünk jogában áll, hogy a jelen felhasználási feltételekből származó jogait és kötelezettségeit szabadon átruházza harmadik fél számára, az Ön ilyen átruházásra vonatkozó hozzájárulását pedig megadottnak kell tekinteni a jelen felhasználási feltételek értelmében.

20.2. Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználási feltételek által biztosított jogait és kötelezettségeit harmadik felek számára előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül.

21. Viták

21.1. A szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen vita esetén először ügyfélszolgálatunkhoz kell fordulni.

21.2. A feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták esetén, beleértve korlátozás nélkül az érvényes befejezésére, létezésére, semmisségére, megsértésére, vegzdödesére vagy érvénytelenségére vonatkozó bármilyen vitát angliai bíróságra kell beterjeszteni és ott kell tisztázni, kivéve ha azt EU-s törvény tiltja. A vita bíróságra történő beterjesztése előtt Ön és cégünk a vita peren kívül rendezésére fog törekedni.

22. Jogi illetékesség

A felhasználói fiók üzemeltetési helye Anglia, ezeket a felhasználási feltételeket pedig az angol jog szabályozza és ez alapján kell értelmezni.