Általános Felhasználási Szabályzat

Bevezetés

Az alábbi feltételek és kikötések („Feltételek") az Ön („Ön", „Öné") és a SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „mi", „miénk" vagy „nekünk" stb.) közötti jogi megállapodás, amely kifizetés-feldolgozásunk és egyéb szolgáltatásaink, mobilalkalmazásunk („Alkalmazás") és kártyaelfogadó eszközeink bármely változatának („Terminál") (együttesen a „Szolgáltatások") Ön általi használatát szabályozza.

A SumUp EU Payments UAB-t a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (az engedély száma 56, kibocsátásának dátuma 2019. augusztus 27.). Bejegyzett cím: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia. Cégkód: 305074395.

A SumUp EU Payments UAB céget a Bank of Lithuania engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (engedély száma 56, kibocsátásának dátuma: 2019. augusztus 27). A SumUp részére kibocsátott elektronikuspénz-kibocsátó intézményi engedély a Bank of Lithuania weboldalán van közzétéve, és az alábbi hivatkozásokra kattintva érhető el:

Angol nyelven: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Litván nyelven: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

A SumUp szerepel a Bank of Lithuania által kezelt „Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények" nyilvános jegyzékén, amely a Bank of Lithuania hivatalos weboldalán van közzétéve. A jegyzék az alábbi hivatkozásokra kattintva érhető el: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

A SumUp tevékenységeit a Bank of Lithuania felügyeli, amelynek székhelye Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilnius, Litván Köztársaság, telefonszáma: +370 800 50 500. A Bank of Lithuania további adatai hivatalos weboldalán találhatók meg: https://www.lb.lt/en/.  

A SumUp e-mailben érhető el: ugyfelszolgalat@sumup.hu

Jelen megállapodás öt külön részből áll: Az Első rész leírja a Szolgáltatások Ön általi használatát szabályozó összes feltételt. A Második rész leírja a kifejezetten a Szolgáltatások részeként végzett kifizetés-feldolgozást szabályozó összes feltételt. A Harmadik rész leírja a Pénztárca- és Kártyaszolgáltatásainkkal kapcsolatos összes feltételt. A Negyedik rész az Ön és a közöttünk lévő jogi kapcsolatot meghatározó további jogi feltételeket tartalmazza. Az Ötödik rész elmagyarázza a jelen Feltételekben használt meghatározásokat és rövidítéseket.

Ezennel értesítjük a Litván Köztársaság Pénzforgalomról szóló törvényének 3(7). cikkében szereplő mentességről, amely lehetővé teszi a SumUp cégnek, mint a pénzforgalmi szolgáltatónak, és Önnek, mint a pénzforgalmi szolgáltatás felhasználójának, aki nem fogyasztó, hogy eltérjenek a Litván Köztársaság Pénzforgalomról szóló törvényének III. része (beleértve a pénzforgalmi szolgáltató és a pénzforgalmi szolgáltatás felhasználója közötti keretmegállapodás követelményeit felsoroló 13. cikket), 4(1)., 4(2)., 4(3)., 11(1)., 11(2)., 11(5)., 29(3)., 36. (a nem engedélyezett vagy nem megfelelően végrehajtott Fizetési tranzakciók értesítési határidejét illető mértékben), 37., 39., 41., 44., 51., 52. cikkeinek rendelkezéseitől. Önt ezennel értesítik, és jelen Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy megértette, hogy jelen Feltételek bizonyos esetekben eltérhetnek a törvény említett rendelkezéseitől, többek között, hogy jelen Feltételek tartalma a Litván Köztársaság Pénzforgalomról szóló törvényének 13. cikkében előírtaknál szűkebb lehet, és jelen Feltételeket az alábbi megfogalmazásuk szerint, bármely ilyen eltérést beleértve, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Annak érdekében, hogy Szolgáltatásainkat használhassa, teljes egészében el kell fogadnia ezeket a Feltételeket, Adatvédelmi szabályzatunkkal együtt. A jelen Feltételek megértésének és elfogadásának megerősítéséül bejelölt négyzet bizonyítja, hogy Ön megerősíti és vállalja, hogy betartja jelen Feltételek összes pontját.

Jelen Feltételek elfogadását követően azt is megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta Adatvédelmi szabályzatunkat. Jelen Feltételek angol nyelven kerültek megfogalmazásra, és jelen Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy érti ezt a nyelvet, nincs kifogása az ellen, hogy ezt a nyelvet használjuk a szerződéses kapcsolattartás nyelveként Ön közöttünk, és jelen Feltételeket azon a nyelven, melyen megfogalmazásra kerültek, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

ELSŐ RÉSZ - Kereskedői feldolgozói szolgáltatások

1 Általános

1.1 Szolgáltatásaink fizetési kártyatranzakciók („Tranzakció”) fogadását teszik lehetővé az Ön számára az Ön ügyfeleitől („Kártyabirtokos”) az Ön kompatibilis mobileszközének, alkalmazásunknak és egy Terminálnak a használatával. A kompatibilis eszközök és elfogadott fizetőkártyák aktuális listáját weboldalunk tartalmazza.

1.2 Szolgáltatásainkat az általunk szolgáltatott Terminálon keresztül csak a fizetőkártya-információk kézi bevitelével használhatja. Ha Terminálunkon keresztül fogad Tranzakciókat, akkor a rendszer a Terminált használja a fizetőkártya és szervereink közti Tranzakciók feldolgozására és jóváhagyására.

1.3 Olyan, kártya jelenléte nélküli fizetési szolgáltatásokat is nyújthatunk Önnek, melyeknek köszönhetően Ön harmadik fél általi alkalmazáson („Partneralkalmazás”) keresztül fogadhat e-kereskedelmi fizetéseket, tehát egy olyan mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül, amelyet egy partner (a „Partner”) biztosít Önnek egy Ön és a Partner között létrejött külön üzleti viszony keretében. Amennyiben Ön csak e-kereskedelmi fizetéseket fogad el, akkor a Terminálokra vonatkozó jelen Feltételek kártyaolvasókra és a fizető által bemutatott kártyára vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak Önre.

1.4 Cégünk csak a Partneralkalmazás részeként nyújtott fizetési szolgáltatásokért felel. Nem vállalunk felelősséget a Partneralkalmazás működőképességéért vagy a Partner által Önnek vagy Kártyabirtokosok számára nyújtott bármilyen szolgáltatásért.

1.5 Amennyiben Ön és a Partner között erről megállapodás születik, akkor saját tranzakciós díjaink mellett a Partner nevében is felszámolhatunk olyan díjakat („Partneri díj”), amelyek az Ön által a Partnerrel kötött külön üzleti megállapodásból erednek.

1.6 Az Ön Tranzakcióiból eredő összegeket cégünknek írjuk jóvá, és bármilyen összeget a jelen Feltételek szerint fizetünk ki („Kifizetés”) az Ön bankszámlájára vagy Kártyájára/Pénztárcájára, ahogyan azt jelen Feltételek a továbbiakban szabályozzák. Minden egyes Kifizetés előtt levonjuk az alkalmazandó díjakat („Díj(ak)”). Amennyiben Ön díjcsomagot („Csomag”) választ, akkor az Ön által kiválasztott Csomag alapján kell megfizetnie az alkalmazandó visszatérő Díjakat. Aktuális Díjainkat és Csomagjainkat megtalálja weboldalunkon.

1.6.1 A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és kérelmezi cégünktől, hogy a Díjszabás szerint egységes Díjakat alkalmazzunk a különböző kártyatermékekre.

1.6.2 Az aktuális Számlakivonatokhoz ingyenes hozzáférést biztosítunk. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kérelmezi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy márka, alkalmazás, fizetési eszközkategória és a Tranzakcióra vonatkozó bankközi díjak szerint összevont díjinformációkat közöljünk, és ezeket rendszeresen az Ön rendelkezésére bocsátjuk, legalább havonta egyszer és olyan módon, amely lehetővé teszi az Ön számára az információk tárolását és változatlan formában történő reprodukálását. A Számlakivonatok időtartamának vonatkozásában maximális értéket határozhatunk meg.

1.7 A jelen Feltételekből eredő kötelezettségeink a Fiók, a Pénztárca, a Kártya és a Szolgáltatások Ön rendelkezésre bocsátására korlátozódnak. Minden ésszerű módon arra törekszünk, hogy az év minden napján, heti hét (7) napon, napi huszonnégy (24) órában biztosítsuk a Szolgáltatásokat az Ön számára. Saját ésszerű belátásunk alapján azonban felfüggeszthetjük a Szolgáltatást vagy korlátozhatjuk a Szolgáltatások elérhetőségét a karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében, vagy ha ezt törvényi kötelezettség teszi szükségessé, ha Ön nem felel meg a jelen Feltételek által szabályozott anyagi kötelezettségeknek, illetve ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának megalapozott gyanúja állna fenn.

1.8 Tranzakciós előzményeket és további elemzői rendszereket biztosítunk az Ön számára, amennyiben alkalmazható.

1.9 Cégünk előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal, bármikor frissítheti vagy módosíthatja a Szolgáltatásokat.

1.10 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy harmadik félt bízzunk meg a jelen Feltételek által szabályozott kötelezettségeink egészének vagy részének teljesítésére.

2 SumUp fiók

2.1. A SumUp Szolgáltatások használatához Önnek regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy SumUp fiókot („Fiók”). Ön megerősíti, hogy az Ön által saját magára és/vagy üzletére vonatkozó minden információ érvényes a jelen Feltételek elfogadásának időpontjában. A sikeres regisztrációt követően megerősítő e-mailt fog kapni az elsődleges, regisztrált e-mail címére. Ön csak egy (1) Fiókot hozhat létre, kivéve akkor, ha cégünk kifejezetten jóváhagyja további Fiókok vagy alfiókok létrehozását. Önnek biztosítania kell, hogy Fiókjának rögzített információi mindenkor pontosak és aktuálisak legyenek.

2.2 Önnek egy megfelelően leíró azonosítónevet kell választania, amely – amennyiben eltér cégnevétől – világosan azonosítja Önt vagy üzletét, továbbá helyes telefonszámát is meg kell adnia. Az azonosítónév és kapcsolattartási telefonszám szerepelhet a Kártyabirtokos betéti vagy hitelkártya kivonatán.

2.3 Ha Ön regisztrált, létrehozott egy Fiókot és elfogadta jelen Feltételeket, akkor lehetséges, hogy hitelképességi ellenőrzést végzünk Önnel szemben, és további dokumentumok beküldését tehetjük szükségessé a vonatkozó pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényeknek és szabályozásoknak megfelelő szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében, saját elbírálásunk szerint. Cégünk beszerezheti az ilyen hitelképességi információkat és elvégezhet ilyen további ellenőrzéseket, Önnek pedig a szükséges mértékben együtt kell működnie ebben.

2.4 Annak eldöntése, hogy az Ön személyazonossága megfelelően igazolt a 2.3 pont értelmében, kizárólag saját belátásunk szerint történik. Amíg Önt cégünk nem azonosította és hagyta jóvá sikeresen, jelen Feltételek egy előzetes megállapodást képeznek, amely teljességgel köti Önt, cégünk pedig fenntartja magának a jogot, hogy ebben az időszakban bármikor megszakítsa a Szolgáltatást vagy ne kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását jelen Feltételek szerint. 2.5 Az Ön Fiókjának regisztrálására szervereink egyikén kerül sor. Cégünk azt az összeget, amellyel Önnek tartozik, saját számláján kívül, azonban a többi Fiókhoz tartozó összegekkel együtt egy elkülönített bankszámlán tartja szabályozói kötelezettségeinknek megfelelően. 2.6 Ha az Ön SumUp Fiókját egymást követő tizenkét (12) hónapig nem használja, akkor cégünk jogosult értesítést küldeni az Ön regisztrált e-mail címére, ha pedig Ön harminc (30) napon belül nem válaszol az értesítésre a jelen Feltételek bevezetőjében foglalt e-mail címünkre, hogy meg szeretné tartani Fiókját, akkor automatikusan töröljük azt. A Fiókján található összeget az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és amennyiben engedélyezett, akkor a SumUp számlájára íródik jóvá.

3 A Szolgáltatások használatára vonatkozó korlátozások

3.1 Szolgáltatásaink használatához Önnek egy kompatibilis mobileszközre (kivéve a 3G eszközöket) és harmadik fél által biztosított internetkapcsolatra van szüksége. Az ilyen harmadik felek díjat számolhatnak fel a Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez szükséges mobileszköz és/vagy az internetkapcsolat használatáért, ezek megfizetéséért pedig kizárólag Ön felel.

3.2 A jelen Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy Ön csak a saját üzleti vagy szakmai érdekében tevékenykedő természetes vagy jogi személy, és a jelen Feltételek aláírásának időpontjában megfelelő jogosultsággal rendelkezik üzleti tevékenység végzésére a cégünk által támogatott egy vagy több országban („Területek”). A Területeket tartalmazó, időnként frissített listát a SumUp weboldalán tesszük elérhetővé. Ha Ön természetes személy, akkor legalább tizennyolc (18) évesnek kell lennie a Szolgáltatások használatához. Bármikor kérhetjük, hogy életkoráról szolgáltasson bizonyítékot.

3.3 A jelen Feltételek elfogadásával Ön elfogadja a hitelkártya-szervezetek, köztük – de nem kizárólag – a VISA, MasterCard és American Express (együtt „Kártyaszolgáltatók”) által meghatározott hálózati szabályokat („Hálózati szabályok”). Továbbá tájékoztatjuk Önt arról, hogy Szolgáltatásaink nyújtása érdekében beszerző partnerekkel kötöttünk megállapodást. Azon beszerző partnerek listája, akikkel a Szolgáltatások nyújtása keretében együttműködünk, megtalálható: itt. A Hálózati szabályok azt követelhetik meg, hogy bizonyos kereskedőink külön megállapodást kössenek egyik banki partnerünkkel vagy magukkal a Kártyaszolgáltatókkal a Tranzakcióik volumenétől függően. Ha Ön ilyen kereskedő, akkor ilyen esetben értesíteni fogjuk, és külön megállapodást bocsátunk rendelkezésére. A jelen Feltételek és a vásárlási feltételek közti bármilyen konfliktus esetén a vásárlási feltételek alkalmazandók a konfliktus feloldására.

3.4. Cégünk kifejezett előzetes engedélye nélkül Ön nem jogosult elfogadni termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos olyan Tranzakciókat, (i) amelyek nem az Ön saját részére szólnak vagy Öntől eltérő harmadik fél utasítására történtek; (ii) amelyek nem az Ön által a cégünk számára azonosított rendes üzletének keretében történnek, beleértve egy korábban elfogadott hitel vagy Ön által a Kártyabirtokosnak fizetett készpénz-kifizetés újrafizetését; (iii) amelyek bármilyen illegális tartalmat tartalmaznak vagy ilyenhez kapcsolódnak, továbbá olyan tartalmakat, amelyek az alkalmazandó törvények értelmében a kiskorúak védelmét teszik szükségessé, illetve fegyverek vagy robbanószerek készítésére vonatkozó utasításokat tartalmaznak; (iv) amelyek bármilyen alkalmazható törvényi szabályozás értelmében – illegális és legális – szerencsejáték-szolgáltatáshoz kapcsolódnak; (v) amelyek szex shopokhoz vagy pornográf tartalmakhoz kapcsolódnak (kivéve a felnőtt tartalmú magazinokat); (vi) amelyek fegyverekhez, illegális kábítószerekhez vagy termékekhez kapcsolódnak; (vii) amelyek alkohollal vagy dohányárukkal kapcsolatosak, kivéve, ha az Ön üzlete által értékesített termékek között kizárólag alkohol és dohányáruk szerepelnek; (viii) amelyeket úgy ítélünk meg, hogy képesek kárt tenni a Kártyaszolgáltatók vagy cégünk hírnevében; (ix) amelyek az Önre, a Kártyabirtokosra, illetve az Ön bármelyik termékére vagy szolgáltatására vonatkozó törvény vagy szabályozás értelmében tiltottak, illetve amelyek másképpen illegálisnak minősülnek. Cégünk saját megítélése szerint döntheti el, hogy a szolgáltatások Ön általi felhasználása a fent megnevezett termékeknek vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható-e, és így nem felel meg a felhasználási feltételeknek. Saját megítélésünk szerint fenntartjuk magunknak a jogot, hogy további tiltott Tranzakciós vagy üzleti kategóriákat adjunk hozzá jelen Feltételekhez vagy elfogadható felhasználási feltételekhez a SumUp weboldal „Ügyfélszolgálati Center" linkjén.

3.5 Amennyiben Ön olyan Tranzakciót továbbít vagy kísérel meg továbbítani számunkra, amelyről azt feltételezzük, hogy megsérti jelen Feltételeket vagy a törvényeket és/vagy cégünket, Szolgáltatásaink más felhasználóit vagy feldolgozóinkat (beleértve korlátozás nélkül a csalást, márkanév vagy hírnév sérülését vagy bűncselekményeket), akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ne engedélyezzük a Tranzakciót, felfüggesszük vagy visszavonjuk azt; és/vagy lezárjuk vagy felfüggesszük az Ön Fiókját; és/vagy jelentsük a Tranzakciót az illetékes bűnüldöző szervnek; és/vagy kártérítést követeljünk Öntől; és/vagy legfeljebb 200 € adminisztrációs Díjat számoljunk fel Önnek, ha a fenti esetek bármelyike fennáll.

4 Terminálok és szoftver

4.1 Ön megvásárolhatja, bérelheti vagy kölcsönözheti Termináljainkat az általunk időnként meghatározott vagy a SumUp weboldalán közzétett vételárért vagy bérleti feltételekkel. A vásárlásra, bérlésre vagy kölcsönadásra külön feltételek vonatkozhatnak, így nem feltétlenül mi vagyunk a Terminál eladója, lízingbeadója vagy bérbeadója, hanem előfordulhat, hogy a cégcsoportunk.

4.2 Fiókonként csak egy Terminált használhat. Kérésre több Terminált bocsáthatunk rendelkezésére további Fiókok vagy alfiókok számára.

4.3 Ön nem jogosult a Terminál harmadik fél számára történő eladására, bérbe adására, licencszerződés keretében történő átadására vagy átruházására. Továbbá semmilyen módon nem módosíthatja a Terminál szoftverét vagy hardverét. Ön nem használhatja a Terminált semmilyen más célra, mint a Tranzakciók fogadása az alkalmazás telepített verziójával.

4.4 A Terminál bármely adott megvásárlását kivéve, Önnek kérésünkre, vagy a jelen Feltételek végeztével vagy lejártakor, vagy egy meglévő Terminál cseréje esetében vissza kell szolgáltatnia számunkra a Terminált. Amennyiben Ön eláll ettől a megállapodástól, akkor saját költségén vissza kell szolgáltatnia a Terminált.

4.5 A Szolgáltatások használatának folytatásához Önnek telepítenie kell minden alkalmazásfrissítést.

5 Az Ön kötelezettségei

5.1 Ön jelen Feltételek keretében exkluzívan a cégünk által Önnek biztosított Terminálok használatával kezdeményezhet fizetéseket.

5.2 Ön nem fogadhat olyan Tranzakciókat, ahol a fizetőkártya nem tartalmazza az adott típusú kártyára tipikus összes elemet, ha a fizetőkártya manipuláltnak vagy sérültnek tűnik, illetve ha a fizetőkártya érvényessége lejárt.

5.3 Az engedélyünk nélkül Ön semmilyen Tranzakció számára nem állíthat be 1,00 eurónál magasabb minimum értékküszöböt. Önnek továbbá az Ön termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért készpénzzel fizető vásárlói számára biztosított feltételekkel legalább azonos feltételeket kell nyújtania a Kártyabirtokosok számára, és a Kártyabirtokosoknak nem számolhat fel semmilyen további összeget vagy felárat.

5.4 Fiókját és a Tranzakciós előzményeit figyelnie kell, és vissza kell térítenie az adott Kártyabirtokos számára a tévesen kapott Tranzakciókat, illetve a helytelen Tranzakciós összegből eredő többletet.

5.5 Önnek haladéktalanul értesítenie kell minket a jelen Feltételek elfogadásának időpontjában rendelkezésünkre bocsátott információk változása esetén, beleértve az Ön üzletének jellegében, a termékkínálatában történt változásokat, az Ön cégének / vállalkozásának eladását, bérbeadását vagy bármilyen tulajdonosváltást, a vállalat / vállalkozás jogi formájának vagy nevének bármilyen változását, a vállalat címének vagy bankszámlaszámának változását, az Ön pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős kedvezőtlen változásokat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló törvények értelmében megadott információk változását.

5.6 A cégünktől kapott bármilyen SumUp reklámanyagot Önnek üzleti helyiségeiben jól láthatóan kell kihelyeznie. Az ilyen anyag lehet bolt, üzlet vagy autó ablakára felragasztható matrica, mely a SumUp és/vagy a Kártyaszolgáltatók logóját tartalmazza, vagy olyan jelzések vagy szórólapok, amelyek kihelyezését a Kártyaszolgáltatók, törvény vagy a SumUp követeli meg.

5.7 Önnek a Tranzakcióról papíralapú nyugtát kell a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátania, ha ezt törvény vagy a Kártyaszolgáltatók szabályozásai megkövetelik. Továbbá Ön azt az opciót is biztosíthatja a Kártyabirtokos számára (de nem a papíralapú nyugta helyett, ha ez törvényileg előírt), hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben kapjon nyugtát a Tranzakcióról.

5.8 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön felel annak biztosításáért, hogy Fiókjának bejelentkezési adatait biztonságban tartsa más személyektől, hogy a Terminál semmilyen felhasználója ne manipulálja az adatbevitelt és ne használják jogosulatlanul az Ön Fiókját, a Terminálokat vagy bármilyen olyan bizalmas információt, amely a Szolgáltatások használatával kapcsolatos. Ha azt gyanítaná, hogy Fiókját jogosultság nélkül használták, akkor haladéktalanul értesítsen minket az alábbi 18.3 szakaszban megadott elérhetőségen és/vagy változtassa meg jelszavát Alkalmazásunkban. Minden észszerű intézkedést megteszünk az Ön adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére, mihelyt ilyen jellegű értesítést kapunk.

5.9 A jelen Feltételek érvényessége alatt Önnek meg kell felelnie a kártyatársasági adatbiztonsági szabvány (PCI-DSS) követelményeinek („PCI megfelelőség”). Ezeknek a szabályozásoknak Önnek különös tekintettel a fizetőkártya adatok tárolására, feldolgozására és továbbítására vonatkozóan kell megfelelnie. A PCI-DSS szabványról a PCI Council weboldalán találhat információkat, http://pcisecuritystandards.org.

5.10 Önnek azonnal ellenőriznie kell az általunk küldött kivonatokat (például számlákat vagy elszámoló kivonatokat), továbbá az Ön vagy a Kártyabirtokos bankszámlájára fizetett vagy arra terhelt elszámolásokat, visszatérítéseket, Visszaterheléseket vagy bármilyen más Tranzakciókat. Önnek indokolatlan késedelem nélkül kell kifogásolnia a kivonatot, legkésőbb az adott kivonat kézhezvételétől vagy az adott fizetés dátumától számított huszonöt (25) munkanapon belül (a „Munkanap” hétfőtől péntekig jelent bármilyen napot, kivéve a litvániai ünnepnapokat és más munkaszüneti napokat). A kifogás nem időben történő benyújtása jóváhagyásnak minősül. Fenntartjuk magunknak a jogot a javított kivonatok újbóli kibocsátására vagy bármilyen kifizetés korrigálására e határidő lejárta után. Kivéve, ha azt törvény írja elő, kizárólag az Ön felelőssége, hogy megőrizze az Ön Fiókjával és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos összes Tranzakciót és más kapcsolódó adatot.

MÁSODIK RÉSZ - A fizetés feldolgozása

6 Pénzösszegek

6.1 A jelen Feltételek céljából Ön kifejezetten felhatalmazza cégünket és bármilyen más pénzügyi intézményt a pénzösszegek birtoklására, fogadására és kifizetésére az Ön nevében az 1.4 pont szerint. A fenti felhatalmazás mindaddig érvényben marad, amíg az Ön Fiókját be nem zárják vagy meg nem szüntetik. Az Ön bankszámlájára történő Kifizetéseket, legalábbis részben, harmadik félnek minősülő pénzügyi intézmények (például azok a bankok, ahol Ön és cégünk bankszámlával rendelkezik) hajtják végre, cégünk pedig nem felel a pénzösszegek Ön számlájára történő végső jóváírásáért, miután kifizettük a pénzösszeget az Ön bankjának, amit lekésőbb a pénzösszeg megérkezését követő napon teszünk meg az Ön nevében (az alábbiakban foglalt 6.2 és 7 szakaszok kivételével).

6.2 Ha arra utasít minket, az Ön Tranzakciókból származó pénzét hosszabb időszakokig is őrizhetjük, és átutalhatjuk bankszámlájára vagy Kártyájára/Pénztárcájába, nem naponta, hanem hetente vagy havonta, ahogy Önnek megfelel. Az Ön nevében általunk őrzött pénz nem kamatozik, de Díjakat sem számolunk fel Önnek a pénz késleltetett Kifizetéssel való őrzéséért.

6.3 A bankszámlára történő Kifizetéseket az egyedi azonosító – bankszámlaszám IBAN-kóddal – alapján végezzük, amelyet akkor ad meg, amikor a Fiókjára bejelentkezik. Nem kötelességünk ellenőrizni, hogy a bankszámlaszám megfelel-e a számlatulajdonos nevének, sem azt, hogy Ön-e a számlatulajdonos. Ameddig a Kifizetést ugyanazokkal a bankszámlaadatokkal dolgozzuk fel az Ön számára, amelyeket megadott nekünk, nem tartozunk Önnek felelősséggel, de természetesen minden erőfeszítést megteszünk a fizetés nyomon követésére és a pénz visszaigénylésére ha szükséges (amely pluszban felszámolható Önnek).

6.4 Ha hibás bankszámlaszám vagy egyéb nem nekünk tulajdonítható okok (például lezárt bankszámla stb.) miatt nem tudjuk teljesíteni a Kifizetést az Ön számára, és a Kifizetést az Ön bankja visszaküldi hozzánk, ezt a pénzt az Ön nevében megőrizzük, amíg kapcsolatba tudunk lépni Önnel vagy törvényes örököseivel (az Ön halála esetén) a bankszámlaadatok tisztázására, vagy, máskülönben, amíg a vonatkozó jogszabályok fel nem jogosítanak, hogy ezt a pénzt a birtokunkba vegyük.

6.5 Ön nem kap kamatot vagy bármilyen más hasznot a Fiókján található pénzösszegek után. Ön visszavonhatatlanul cégünkre ruház át minden jogot és jogi érdeket az Ön Fiókján vagy ahhoz kapcsolódóan felhalmozódó bármilyen kamatra és/vagy más haszonra vonatkozóan.

6.6 Nem hajtunk végre olyan Tranzakciókkal kapcsolatos Kifizetéseket, amelyeket cégünk nem a kijelölt pénzügyi intézményektől kapott.

6.7 Cégünk jogosult vizsgálatot végezni az Ön Fiókjával kapcsolatos, függőben lévő viták tisztázása érdekében, és ennek eredményeként a vizsgálat idejéig korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését. Akkor is korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését, ha erre törvény vagy bírósági végzés kötelez.

7 Tartalék

7.1 Az Ön jelen Feltételekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítása céljából cégünk jogában áll, hogy bármikor átmenetileg visszatartson Kifizetéseket és tartalékot („Tartalék”) hozzon létre. Saját megítélésünk szerint bármikor visszatarthatunk egy kockázatprofil-alapú Tartalékot a Szolgáltatások Ön általi használatáért.

7.2 Jogosultak vagyunk minden olyan összeget levonni a Tartalékból, amellyel Ön tartozik cégünknek a jelen Feltételekből eredően, beleértve a negatív Fiók egyenleget, az Ön előzetes értesítése nélkül, minden egyes esetben.

7.3 Amennyiben Ön a tartalék összegénél nagyobb összeggel tartozik cégünknek, akkor Önnek haladéktalanul, de felszólításunkat követően 3 (három) Munkanapnál nem később meg kell fizetnie számunkra az adott összeget. Ön ezúttal kifejezetten felhatalmazza cégünket arra, hogy az Ön Kifizetésekre használt bankszámlájáról, és/vagy a Terminálok megvásárlására használt hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról levonjunk minden olyan összeget, amivel Ön tartozik cégünknek, beleértve az összegek beszedésével kapcsolatban felmerülő minden díjat és költséget, vagy levonjuk ezeket az összegeket az Önnek irányuló Kifizetésekből. Amennyiben Ön felszólításunkat követően nem fizeti meg számunkra maradéktalanul tartozásának összegét, akkor az a jelen Feltételek súlyos megsértését jelenti, és Önnek kell viselnie az összeg behajtásával kapcsolatos minden költséget, beleértve korlátozás nélkül az ügyvédi díjakat és költségeket, az adósságbehajtó ügynökségek díjait és az alkalmazható kamatokat

8 Visszaterhelések

8.1 Egy Tranzakció összege visszakönyvelésre kerülhet az Ön számlájára, ha a Tranzakció vitatott, ha bármely okból elutasítja az adott Kártyaszolgáltató, feldolgozónk, a Kártyabirtokos vagy bármelyik általunk kijelölt pénzügyi intézmény; ha nem engedélyezett vagy bármilyen okunk lenne úgy vélni, hogy a Tranzakciót nem engedélyezték, vagy feltehetően törvénytelen, gyanús vagy sérti a jelen Feltételeket („Visszaterhelés”).

8.2 Önnek kérésünk esetén a saját költségére együtt kell működnie a Szolgáltatásokon keresztül feldolgozott Tranzakcióinak vizsgálatában, és ezúttal Ön elfogadja, hogy visszafordíthatatlan Visszaterhelést eredményezhet, ha Ön nem képes időben együttműködni, beleértve a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátását a kérésünket követő tíz (10) munkanapnál nem később. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Visszaterhelések vizsgálatáért és/vagy közvetítéséért Díjat számítsunk fel; a Díjakat időnként a Díjszabásban tesszük közzé.

8.3 Amennyiben egy Visszaterhelési vita nem rendeződik a kibocsátó bank vagy a Kártyaszolgáltató által az Ön javára, vagy azáltal, hogy Ön úgy dönt, hogy nem vitat egy Visszaterhelést, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy beszedjük Öntől az eredeti Tranzakciós összeget és a Díjakat, és visszautaljuk az eredeti Tranzakciós összeget a Kártyabirtokos számára.

8.4 Ha azt állapítjuk meg, hogy Önnél túl sok Visszaterhelés történik, akkor jogunkban áll az Ön Fiókjából bankszámlájára és/vagy Kártyájára/Pénztárcájára történő Kifizetések késleltetése, továbbá hogy egy olyan összegű Tartalékot tartsunk fenn, amely fedezi a várható Visszaterheléseket és azok kapcsolódó Díjait, illetve befejezhetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatásokat és lezárhatjuk Fiókját.

9 Visszatérítések és visszaküldések

9.1 A jelen Feltételek értelmében és a Tranzakciók Szolgáltatásokon keresztül történő elfogadásával Ön köteles a jelen Feltételeknek és a Hálózati szabályoknak megfelelően visszatérítések feldolgozására és visszaküldések nyújtására.

9.2 A Hálózati szabályok – más követelmények mellett – megkövetelik Öntől, hogy a vásárlás időpontjában kínáljon fel és tegyen közzé elfogadható visszaküldési és lemondási irányelveket, és ne biztosítson készpénzes visszatérítéseket a Tranzakciók után, hacsak erre törvény nem kötelezi, és ne fogadjon el készpénzt vagy bármilyen értéktárgyat a Tranzakció visszatérítéséért.

9.3 A visszatérítés összegének tartalmaznia kell a visszatérítendő összes adót, és nem haladhatja meg az eredeti Tranzakció összegét.

9.4 Csere, részleges visszaküldés vagy hibás Tranzakció vagy Tranzakciós összeg esetén Önnek minden esetben először vissza kell térítenie az eredeti Tranzakció teljes összegét, majd új Tranzakciót kell kezdeményeznie az értékesített új termékek és/vagy szolgáltatások vagy a ténylegesen felszámolandó összegek számára.

9.5 Az Ön Fiókján keresztül feldolgozott visszatérítések a Tranzakció kezdeményezését követő harminc (30) napig engedélyezettek. Cégünk beszedi Öntől az eredeti Tranzakciós összeget a Díjakkal együtt, majd visszautalja az eredeti Tranzakciós összeget a Kártyabirtokosnak.

9.6 Ha azt állapítjuk meg, hogy Ön túl sok visszatérítést dolgoz fel, akkor letilthatjuk visszatérítési opcióját.

10 Adók

10.1 Ön felel a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban megszabott, esedékes, beszedendő, fizetendő vagy bármely okból visszatartandó összes adó meghatározásáért, összegyűjtéséért, visszatartásáért, jelentéséért és fizetéséért a megfelelő adóhatóság számára. Törvényi kötelezettség vagy kormányzati hivatal utasítása esetén cégünk jogosult de nem köteles jelenteni az Ön Fiókjának részleteit és Tranzakciós előzményeit az adott hatóság számára.

HARMADIK RÉSZ - SumUp előre fizetett kártya és Pénztárca

11 Általános

11.1 A SumUp saját belátása szerint kibocsáthat Önnek egy előre fizetett kártyát („Kártya") és elektronikus pénztárcát („Pénztárca"), amelyek össze vannak kapcsolva SumUp fiókjával. Ezen szolgáltatás elérhetősége az aktiválási protokolloktól, a személyazonosság ellenőrzésétől és pénzösszegek rendelkezésre állásától függ, és nem áll egyetemlegesen a SumUp minden ügyfelének rendelkezésére. A SumUp az Ön országában „SumUp Üzleti Fiók” néven kínálhatja, népszerűsítheti és/vagy hirdetheti a Pénztárca szolgáltatást, és a jelen Megállapodásnak a Pénztárcára vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók, a termék nevétől függetlenül.

11.2 Ezen szolgáltatás használatáért Tranzakciós díjak számolhatók fel. Az alkalmazott Díjaknak, ha vannak ilyenek, szerepelniük kell a Díjszabásban.

11.3 A Kártyát a SumUp állítja ki a MasterCard Europe SA-nál meglévő licenc alapján. A Kártya az áruk és szolgáltatások kifizetésére használható online és fizikai helyszíneken, valamint készpénzfelvételre a Pénztárcájából. 

11.4 A Kártya használatához SumUp fiókra van szükség, és ennélfogva a jelen Feltételek Első, Második és Negyedik részében felsorolt összes feltétel érvényes erre a Szolgáltatásra. 

11.5. A Kártya és a Pénztárca üzleti célokra szolgál, és csak a SumUp cégnél regisztrált vállalkozások számára történő kifizetésekre használható. Személyes célra nem használható. A SumUp azonban előre fizetett kártyát és elektronikus pénztárca szolgáltatást is kínálhat Önnek, mint magánszemélynek (fogyasztónak), mely esetben azt külön kell elfogadnia, és a szolgáltatásokra külön, a fogyasztói termékekre vonatkozó feltételek vonatkoznak.

11.6 A Kártya érvényességi ideje a Kártyán feltüntetett év és hónap utolsó napjáig tart. A Kártya lejártakor a SumUp új Kártyát állít ki Önnek, kivéve, ha harminc (30) nappal a Kártya érvényességi ideje lejárta előtt Ön tájékoztat minket arról, hogy az új Kártyát elutasítja. Az új Kártya kiállításával kapcsolatos Díjakat levonjuk a Pénztárcájából, és az új Kártyát elküldjük a Fiókjában megadott fizikai címére.

12 A Szolgáltatás

12.1 Bármely olyan SumUp számlával rendelkező felhasználó, amelyhez Kártya és Pénztárca kapcsolódik, fogadhat kifizetéseket bankszámlájára vagy Kártyájára/Pénztárcájára. Kiválaszthatja, hogy melyikre, ha a SumUp alkalmazáson keresztül belép Fiókjába.

12.2 A Pénztárca fizetési számlaként is használható Fizetési tranzakciók küldésére és fogadására, feltéve, hogy ez összhangban áll a fenti 11.5 szakasz követelményeivel.

12.3 Amennyiben úgy dönt, hogy Kártyáján/Pénztárcájában fogadja a pénzt, a pénzt a SumUp által fenntartott Pénztárcában tárolják az Ön nevében erre a célra.

12.4 A Pénztárcában lévő pénzeszközök nem minősülnek betétnek, és nem tartoznak betétbiztosítási rendszerek alá. Azonban a Pénztárca egyenlegének megfelelő összeget elkülönítjük a saját forrásainktól, de a más Pénztárcákon tartott összegekkel együtt, egy külön bankszámlán, a szabályozásokban előírt kötelezettségeinknek megfelelően.

12.5 SumUp fiókjában/Pénztárcájában hiteltúllépés nem áll rendelkezésre.

13 A Pénztálca feltöltése pénzzel

13.1 Pénztárcája feltölthető, ha úgy dönt, hogy kereskedői kártyája feldolgozásának bevételei (pl. a Kifizetések) közvetlenül Pénztárcájába kerüljenek. Ez azt jelenti, hogy az általunk az Ön Pénztárcájába utalt Kifizetés összege, bármely Díj levonása után, névleges értékén elektronikus pénzzé lesz átalakítva, és Pénztárcájában lesz tárolva.

13.2 Amellett, hogy Pénztárcáját az Ön kereskedői feldolgozói tevékenységén keresztül pénzeli, a SumUp azt a lehetőséget is biztosítja Önnek, hogy Pénztárcáját közvetlenül feltölthesse pénzzel hitel- vagy betétkártyáról történő kifizetésen vagy banki átutaláson keresztül.

13.3 Pénzeszközöket harmadik felek is átutalhatnak az Ön Pénztárcájába feltéve, hogy ez összhangban van a fenti 11.5 szakasz követelményeivel. 

13.4 A SumUp jóváírja a Pénztárcájában a banki átutalással kapott pénzeszközöket, ideértve a harmadik felektől érkezőket is, és biztosítja, hogy az adott Fizetési tranzakció összege rendelkezésére álljon legkésőbb azon a munkanapon, amelyen a Fizetési tranzakció összege jóváírásra kerül a SumUp fiókban.  

13.5 Ha technikai hiba következtében írunk jóvá pénzt Pénztárcáján, jogosultak vagyunk kijavítani a hibát azáltal, hogy az Ön hozzájárulása nélkül levonjuk ezeket a pénzeket a Pénztárcájából, de kérésre megfelelő magyarázattal szolgálunk.

13.6 Ha a fizető hibája miatt írunk jóvá pénzt a Pénztárcáján, akkor együtt kell működnie velünk, és segíteni a helyzet körülményeinek tisztázásában és a következmények kiküszöbölésében. 

13.7 Ha olyan fizetést kapunk, amely alapján az összeget nem lehet jóváírni az Ön Pénztárcájában (pl. számlája lezárásra került, a megadott IBAN nem létezik), legkésőbb 2 (két) Munkanapon belül visszafizetjük az összeget a fizetőnek. 

13.8 Az összes beérkező fizetéssel kapcsolatos információt a Számlakivonat tartalmazza az 1.6.2 szakasz szerint, és a következőket tartalmazza:

13.8.1 hivatkozást, amely lehetővé teszi az egyes Fizetési tranzakciók azonosítását, és adott esetben a fizetővel kapcsolatos információkat, valamint a Fizetési tranzakcióval együtt küldött információkat; 

13.8.2 a Fizetési tranzakció összegét abban a pénznemben, amelyben a pénzeszközök rendelkezésre állnak; 

13.8.3 az Ön által fizetendő Díj összege (ha van ilyen);

13.8. 4 adott esetben az általunk a Fizetési tranzakcióban alkalmazott átváltási árfolyamat és a Fizetési tranzakció összegét a valutaátváltás előtt;

13.8.5 a jóváírás dátumát.

13.9 A Pénztárcájába történt átutalások nem fordíthatók vissza, illetve nem vonhatók vissza. Ennek ellenére bármikor kérheti a Pénztárcájában lévő elektronikus pénz visszaváltását, pl. Pénztárcája egyenlegének bankszámlájára történő átutalását bármikor és ingyenesen.

14 Pénz kivétele a Pénztárcából

14.1 Bármikor dönthet úgy, hogy a Pénztárcájában őrzött pénzegyenleget ingyenesen átutalja bankszámlájára (ami az elektronikus pénz visszaváltását jelenti). Egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy egyéb megfelelő hitelesítő adatokkal be kell jelentkeznie Fiókjába abból a célból, hogy elrendelje Pénztárcája egyenlegének bankszámlájára való átutalását, és követnie kell az utasításokat, többek között meg kell adnia bankszámlája adatait. Ez az átutalás a biztonsági és csalás elleni ellenőrzéseken esik át. A visszaváltási kérelem abban a pillanatban tekinthető számunkra kézbesítettnek, amikor Ön Az alkalmazáson keresztül elküldi és aláírja azt, a 17 szakasz szerint, és rendes körülmények között a pénzt legkésőbb a következő Munkanapon került átutalása bankszámlájára, és ha a kérelmet Munkanapon küldik el litvániai idő szerint délelőtt 12 óra előtt, és bankszámlája Litvániában került megnyitásra – még ugyanazon a napon. Ha a visszaváltási kérelmet a litván helyi idő szerint este 18 óra után, Munkanapon kapjuk meg, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a legközelebbi Munkanapon érkezett hozzánk, és a teljesítés ideje ennek megfelelően tolódik. 

14.2 Elektronikus pénzének a saját bankszámlájára történő visszafizetésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, amelyek a Kifizetésekre a jelen Feltételek 6.3–6.4 szakaszaiban érvényesek.

14.3 Amikor a Kártyával vásárol, azt is kéri tőlünk, hogy váltsuk vissza a Pénztárcájában lévő elektronikus pénzt. A Kártya bárhol használható, ahol elfogadják a MasterCard előre kifizetett      kártyáit, beleértve az online vásárlásokat is. Ha a Kártyás tranzakció a Pénztárca egyenleg pénznemétől eltérő pénznemben történik, akkor a Kártyaszolgáltatók a tranzakció összegét a SumUp (EUR) műveleti pénznemre váltják át, a vonatkozó, Kártyaszolgáltató által megállapított, a vonatkozó Kártyás tranzakció feldolgozásának napján alkalmazandó bankközi árfolyam alapján, majd ha szükséges, a SumUp átváltja az eurós összeget az Ön Pénztárcájának pénznemére az Európai Központi Bank által közzétett, a megfelelő devizák közötti, a vonatkozó tranzakció SumUp-on történő feldolgozásának napján alkalmazandó átváltási árfolyam alapján.

14.4 Az összegeket a Pénztárcáról is fel lehet venni, az alábbi 15 szakasz szerinti Fizetési tranzakciók végrehajtásával.

15 Utalások

15.1 A SumUp olyan szolgáltatást is nyújthat Önnek, amely lehetővé teszi, hogy Pénztárcájából egy másik SumUp fiókra vagy egy partner bankszámlájára utaljon, a számlaszám vagy az IBAN megadásával, feltéve, hogy az összhangban van a fenti 11.5 szakasz követelményeivel. A Fizetési megbízásokat az Alkalmazáson keresztül nyújthatja be. Hitelesítésre minden fizetési megbízás benyújtása előtt sor kerül.

15.2 Az Ön felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a partner számlaszám vagy az IBAN, vagy az ügyfél SumUp fiókadatok helyesen vannak-e megadva, mivel minden Fizetési tranzakciót az Öntől kapott Fizetési megbízás alapján hajtunk végre. Az ilyen Fizetési tranzakciók végrehajtása során jogunkban áll, hogy ne ellenőrizzük minden egyes számlaszám, IBAN vagy a kedvezményezett adatainak, vagy más megadott információknak a helyességét. Ha Fizetési tranzakció feldolgozása céljára számlaszámot vagy IBAN-t nyújtanak be nekünk, a Fizetési megbízás akkor tekintendő megfelelően végrehajtottnak, ha az ezen számlaszám vagy az IBAN alkalmazásával történt. A hibásan megadott adatok az átutalás sikertelenségét, késedelmét vagy a pénz elvesztését eredményezheti, ha az rossz számlára kerül, de nem vállalunk felelősséget azokért az esetekért, amikor a Fizetési megbízásban nincs megadva számlaszám vagy IBAN, és/vagy ha az helytelen, és/vagy ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója eltérő egyedi azonosítót hozott létre a pénzeszközöknek a kedvezményezett fizetési számlájára történő jóváírására. Mindazonáltal ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Fizetési tranzakció nyomon követésére, és törekszünk a Fizetési tranzakcióban részt vevő pénzeszközök visszaszerzésére. A pénzeszközök visszaszerzéséért a Díjszabásban feltüntetett Díjösszeget számíthatjuk fel.

15.3 Mielőtt megerősítené a Fizetési tranzakcióra irányuló kérelmét, az irányítópulton a Fizetési megbízás következő részletei jelennek meg:

15.3.1 a másik fél bankszámlájának adatai; 

15.3.2 az a pénzösszeg, amelyet el kíván küldeni a másik félnek; és

15.3.3 a Díjak (ha van). Az Ön átutalásaihoz kapcsolódó Díjakat bármikor megtekintheti  itt.

15.4 Ezennel értesítjük, Ön pedig elfogadja, hogy az Ön által kezdeményezett Fizetési megbízások teljesítésekor a kedvezményezettnek és annak fizetési szolgáltatójának átadhatjuk az Ön által a Fizetési megbízásban megadott összes információt vagy annak egy részét. 

15.5 Amint megkaptuk Fizetési megbízását, és az az alábbi 17 szakaszban foglaltak szerint engedélyezett, a Fizetési megbízást megérkezettnek tekintjük és az kötelezővé válik számunkra. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, ha a Fizetési megbízás beérkezésének időpontja litván helyi idő szerint a Munkanapon, vagy egy olyan napon, amely nem Munkanap, 18 óra utánra esik, akkor a Fizetési megbízás a következő Munkanapon kerül érkeztetésre.  Amikor a Fizetési megbízás megfelelően engedélyezett és benyújtásra került felénk, már nem hívható vissza, kivéve egy esetet, az alábbi 15.6 szakasz szerint. 

15.6 A Fizetési megbízás beérkezését megelőzően a Pénztárcájából nem kerül levonásra pénzösszeg a fenti 15.5 szakasz szerint. A SumUp emellett felajánlhatja Önnek azt a lehetőséget is, hogy Ön arra utasíthasson bennünket, hogy a Fizetési megbízás teljesítése egy meghatározott napon vagy egy adott időszak végén, vagy azon a napon kezdődjön, amikor Ön pénzeszközöket bocsát rendelkezésünkre. Ebben az esetben a Fizetési megbízás nyugtázásának időpontja a megbeszélt nap lesz. Ha a megbeszélt nap nem Munkanap, a Fizetési megbízás a következő Munkanapon lesz beérkezettnek tekintve.

15.7 Jogunkban áll egyoldalúan bizonyos korlátokat szabni az átutalható fizetések összegére, biztonsági és jogi követelmények miatt. 

15.8 Nem véglegesíthetjük a Fizetési tranzakciót, ha: 

15.8.1 a Fizetési megbízásban szereplő utasításai nem egyértelműek;

15.8.2 bűncselekményt vagy csalárd tevékenységet gyanítunk az Ön Fiókján, beleértve a pénzmosással és/vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos tevékenységet;

15.8.3 törvényesen nem engedélyezett számunkra az átutalás elvégzése, vagy a Fizetési tranzakció végrehajtására vonatkozó kérése sérti a jelen Feltételeket;

15.8.4 meghaladja az Ön fizetési korlátjait vagy a Pénztárcáján tartott pénzegyenleget.

15.9 A fent említett esetekben az Ön, a mi és/vagy más személyek jogos érdekeinek védelmére törekszünk, így nem vagyunk felelősek a benyújtott Fizetési megbízás teljesítésének megtagadásából vagy a teljesítés késedelméből eredő veszteségekért. Az a Fizetési megbízás, amelynek teljesítése a fenti objektív okok miatt elutasításra került, úgy tekintendő, hogy nem érkezett meg hozzánk.

15.10 Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a beérkezett Fizetési megbízást, erről időben értesítjük Önt, és megjelöljük a teljesítést megakadályozó/hibás körülményeket, valamint azt, hogy miként lehet ezeket kiküszöbölni/kijavítani, kivéve, ha az ilyen értesítés technikailag nem megoldható, vagy a litván jogszabályok tiltják. Az ilyen értesítésért a Díjszabásban feltüntetett Díjösszeget számolhatunk fel. 

15.11 Az összes beérkező Fizetési tranzakcióval kapcsolatos információt a Számlakivonat sorolja fel az 1.6.2 szakasz szerint, és a következőket tartalmazza: 

15.11.1 hivatkozást, amely lehetővé teszi az egyes Fizetési tranzakciók azonosítását, és adott esetben a kedvezményezettel kapcsolatos információkat; 

15.11.2 a Fizetési tranzakció összegét abban a pénznemben, amelyben az az Ön Pénztárcájáról levonásra került, vagy a Fizetési megbízásban szereplő pénznemben; 

15.11.3 a Fizetési tranzakció esetleges Díjának összegét;

15.11.4 adott esetben az általunk a Fizetési tranzakcióban alkalmazott átváltási árfolyamat és a Fizetési tranzakció összegét a valutaátváltás előtt;

15.11.5 a terhelés dátumát. 

16 Teljesítési idők

16.1 Ha a SumUpon belül megnyitott Fiókok közti Fizetési tranzakciókra adnak le Fizetési megbízást, azokat azonnal, azaz pár percen belül teljesíteni kell, kivéve, ha a Fizetési megbízást a jelen Feltételekben vagy a Litván Köztársaság jogszabályaiban előírt okok miatt felfüggesztik.

16.2 Ha a Fizetési megbízás euróban történik, és azt az Európai Gazdasági Térségen belül kell teljesíteni, a SumUp, miután megkapta a Fizetési megbízást, legkésőbb a következő Munkanap végéig átutalja a Fizetési tranzakció összegét a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a számlájára a Fizetési megbízás érkezését követően, kivéve, ha: (i) a Fizetési megbízást a jelen Feltételekben vagy a Litván Köztársaság jogszabályaiban előírt okok miatt felfüggesztésre kerül; vagy (ii) a Fizetési tranzakciót euró pénznemben kell végrehajtani a Litván Köztársaságon belül, és a Fizetési megbízás a SumUphoz Munkanapon érkezett, 12:00 óra előtt – ebben az esetben a Fizetési tranzakció összegét átutaljuk a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának számlájára ugyanazon Munkanapon; vagy (iii) ha a jelen Feltételek 15.6 szakasza szerint megegyeztek a teljesítés napjának dátumában, akkor biztosítjuk, hogy a Fizetési tranzakció összege a teljesítés napján jóváírásra kerüljön a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának számláján, és ha a teljesítés napja nem Munkanap – akkor a következő Munkanap.

16.3 Ha más fizetési szolgáltatók vesznek részt a Fizetési tranzakció teljesítésében, a korábban meghatározott teljesítési idők meghosszabbodhatnak az ilyen fizetési szolgáltatók által alkalmazott, vonatkozó teljesítési idők miatt. Ilyen esetben a SumUp nem felelős a Fizetési megbízások meghosszabbított teljesítési idejéért. 

17 Erős ügyfél-hitelesítés és nyílt banki szolgáltatások

17.1 A Fizetési tranzakciók feldolgozásához a SumUp további biztonsági funkciókat és személyazonosságának igazolásához további hitelesítési módszert ír elő. A Fiókjához társított okostelefon és egy személyre szabott funkció, például PIN-kód vagy jelszó kombinációja szolgál a hitelesítés további módszereként. A Fizetési tranzakciók feldolgozásához Önnek mindkettővel rendelkeznie kell.

17.2 Amikor regisztrál és Kártyáját aktiválja, meg kell adnia egy PIN-kódot. Ezenkívül, ha a Pénztárcához kapcsolt Kártyával fizet, egyes esetekben a Kártya adatainak megadásával engedélyeznie kell a Fizetési tranzakciót is (pl. név és vezetéknév/név, kártyaszám, lejárati idő, CVV2/CVCV2 kód (számok a Kártya hátoldalán) vagy bizonyos műveleteket kell végrehajtania, melyeket a fizetés helyszínén kínálnak fel. Egyes Kártyás tranzakciók befejezésük előtt további biztonsági ellenőrzést igényelnek a vonatkozó Kártyaszolgáltatói 3d biztonsági rendszerén keresztül, és Önnek alá kell vetnie magát ennek az ellenőrzésnek. Ehhez válaszolnia kell a biztonsági kérdésekre, hogy a tranzakciót az SMS-ben vagy e-mailben kapott megerősítő kód segítségével igazolja, vagy a tranzakciót egy kompatibilis eszközzel beolvasott ujjlenyomaton keresztül igazolja.

17.3 Ha a Fizetési megbízás vagy a Kártyás vásárlás nincs engedélyezve a fenti 17.1–17.2 szakaszban előírtak szerint, akkor azt nem tekintjük benyújtottnak, és nem kötelező sem Önre, sem ránk nézve. Vannak azonban olyan esetek, amelyeket a Litván Köztársaság jogszabályai előírnak (pl. jogi kötelezettségek érvényesítése esetén), amikor a Pénztárca egyenlege az Ön beleegyezése nélkül is megterhelhető. 

17.4 Ön köteles mindenkor bizalmasan kezelni a PIN-kódját és a jelszavát, illetve az okostelefonját megfelelően biztonságban tartani harmadik felek hozzáférése ellen. Ennek az az oka, hogy bárki, aki a PIN-kódot, jelszót vagy okostelefont birtokolja, jogosulatlanul használhatja a Szolgáltatásokat. 

17.5 A PIN-kód, a jelszó és a Kártya védelme érdekében az alábbiakat különösen be kell tartani:

17.5.1 Soha senkivel ne közölje PIN-kódját és/vagy jelszavát;

17.5.2 PIN-kódját ne írja fel Kártyájára és ne őrizze azzal együtt;

17.5.3 PIN kódját és jelszavát nem szabad elektronikusan, védelem nélkül tárolni;

17.5.4 PIN-kódjának vagy jelszavának megadásakor gondoskodnia kell róla, hogy mások ne láthassák ezeket az információkat;

17.5.5 PIN-kódját vagy jelszavát nem szabad továbbítani a SumUp Pénztárca biztonsági eljárásán kívül, például nem szabad e-mailben elküldeni;

17.5.6 PIN kódját vagy jelszavát nem szabad az okostelefonnal egy helyen tartani.

17.5.6 Lehetővé teheti a nyílt banki szolgáltatóknak és harmadik fél szolgáltatóknak, hogy hozzáférjenek az Ön Fiókadataihoz, vagy fizetést eszközöljenek az Ön nevében a Pénztárcából, amennyiben az Ön utasításainak és az alkalmazandó szabályozási előírásoknak megfelelően járnak el. Ezeknek a szolgáltatóknak a törvény lehetővé kell, hogy tegye a fizetést, és sok esetben illetékes szabályozó engedélyére van szükségük, mint például a Bank of Lithuania (Litvániában). 

17.7 Ha nyílt banki szolgáltató vagy harmadik fél szolgáltató igénybevételét tervezi, akkor tőlük kell bekérnie az engedélyezési státuszuk részleteit (ha van ilyen), és saját magának is ellenőriznie kell (ezt megteheti a vonatkozó szabályozók engedélyezett cégeket tartalmazó online jegyzékének ellenőrzésével). Ha szeretné letiltani a nyílt banki szolgáltatóknak és a harmadik fél szolgáltatóknak, hogy hozzáférjenek Fiókja adataihoz, vagy hogy az Ön nevében fizetést eszközöljenek a Pénztárcájáról, akkor lépjen közvetlenül velünk vagy velük kapcsolatba.

17.8 Bármely Fizetési megbízás, amelyet az Ön által engedélyezett nyílt banki szolgáltatóktól és harmadik fél szolgáltatóktól kapunk, úgy kerül kezelésre, mintha Ön küldte volna nekünk, és arra jelen Feltételek vonatkoznak. Ha arra számít, hogy nyílt banki szolgáltatók vagy harmadik fél szolgáltatók az Ön nevében fizetést eszközölnek, és ők ezt nem teszik meg, akkor mi nem vállalunk felelősséget a Fizetési megbízás nem teljesítéséért. 

18 Felelősség jogosulatlan vagy nem megfelelően végrehajtott Fizetési tranzakciókért

18.1 Minden engedélyezett Kártyás tranzakcióért és indított Fizetési megbízásért Ön felel, illetve a Kártya/Pénztárca használatához kapcsolódó összes Díjért is. Ha engedélyezi, hogy más személy hozzáférjen Kártyájához, Kártyaszámához, PIN-kódjához, Pénztárcájához vagy az Alkalmazás bejelentkezési hitelesítő adataihoz, mi ezt úgy tekintjük, hogy Ön felhatalmazást adott erre a használatra, és azon személyek által végzett tranzakciókért és az ezek során felmerült költségekért Ön lesz a felelős. 

18.2 Ön teljes mértékben felelős az egyes Kártyák, Kártyaszámok, Fiók, PIN-kódok, Pénztárcák vagy Alkalmazás-bejelentkezési hitelesítő adatok jelen Feltételek szerinti használatáért.

18.3 Ha Ön úgy gondolja, hogy a Kártya, a Kártyaszám, a Fiók, a PIN-kód, a Pénztárca vagy az Alkalmazás bejelentkezési hitelesítő adatai elvesztek vagy azokat ellopták, vagy ha valaki az Ön engedélye nélkül átutalt vagy átutalhat pénzt az Ön Kártyájáról / Pénztárcájáról, akkor haladéktalanul értesítenie kell bennünket, Kártyáját átmenetileg le kell tiltania és/vagy alaphelyzetbe kell állítani a hitelesítő adatokat, a SumUp alkalmazásba vagy a SumUp irányítópultba történő bejelentkezéssel, amelyet napi huszonnégy (24) órában, heti hét (7) napon át, egész évben megtehet. Ilyen esetekben munkaidőben értesítsen bennünket, hogy biztonsági csapatunk megvizsgálhassa az esetet és megvédhesse Fiókját. Kötelesek vagyunk megakadályozni a Kártya / Pénztárca minden használatát, miután a jelen szakasz szerinti értesítés megérkezett a SumUphoz. 

18.4 Azonnal értesítenie kell bennünket az általunk végrehajtott jogosulatlan Fizetési tranzakciókról, a nem megfelelően végrehajtott Fizetési tranzakciókról vagy a Fizetési megbízások végrehajtása során elkövetett hibákról. Ezt legkésőbb az engedélyezett Fizetési tranzakció vagy hiba miatt az összegnek a Pénztárcájából történő levonását követően legkésőbb egy (1) hónapon belül meg kell tennie. A fenti feltétel nem vonatkozik arra az esetre, ha elmulasztottuk Önt tájékoztatni a jogosulatlanul vagy hibásan végrehajtott Fizetési tranzakcióról, vagy nem bocsátottuk rendelkezésre az Ön számára a jelen Feltételek és az alkalmazandó törvények által megkövetelt ilyen információkat.

18.5 Nem vállalunk felelősséget az Ön által nem engedélyezett tranzakciók miatt elszenvedett semmilyen veszteségért, ha a fenti kötelezettségek bármelyikét megszegi, vagy ha más tisztességtelen módon jár el, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, amikor Kártyatranzakciókat vagy Fizetési tranzakciókat végez, vagy ha indokoltan csalásra gyanakodhatunk, és erről értesítjük a felügyeleti hatóságot. Ellenkező esetben, és feltéve, ha Ön legkésőbb egy (1) hónapon belül értesít minket az ilyen nem engedélyezett tranzakciókról, a nem engedélyezett Fizetési tranzakció teljes összegét visszafizetjük Önnek, legkésőbb az értesítés SumUphoz történő beérkezését követő Munkanap végéig.

19 A Pénztárca- és Kártyaszolgáltatás időtartama, felfüggesztése és megszűnése

19.1 A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvények és szabályozásoknak megfelelően, kötelesek vagyunk minden ügyfelünk adatait megszerezni, ellenőrizni és nyilvántartani. Ezen folyamat befejezéséig előfordulhat, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatást részben vagy teljesen korlátozzuk. 

19.1.1 Ha személyazonossága részlegesen igazolódik, a Kártya teljes körű használata korlátozva lesz, de üzletben való vásárlási tranzakciókhoz használhatja a Kártyát. A következő korlátozások érvényesek: nem vehet ki pénzt bankautomatából, nem végezhet nemzetközi tranzakciókat, számláról számlára való átutalásokat és további feltöltéseket. A Kártya használatára bármikor, értesítéssel vagy értesítés nélkül a csalásmegelőzési korlátozások is érvényesek.

19.2 Fenntartjuk a jogot Kártyája vagy Pénztárcája zárolására, felfüggesztésére vagy érvénytelenítésére, ha szabályzataink és folyamataink eredményeképpen olyasmit észlelünk, amit indokoltan tekinthetünk csalási, gyanús vagy bűnözői tevékenységnek, illetve ezen Feltételekkel ellentétes tevékenységnek. 

169.3 Szokatlan vagy gyanús Fióktevékenység esetén ideiglenesen felfüggeszthetjük Kártyáját vagy Pénztárcáját. Ha ezen jogunkat gyakoroljuk, nem vállalunk felelősséget Ön előtt amiatt, hogy a Kártyáján és/vagy Pénztárcájában lévő pénz elérhetetlenné válik, illetve amiatt, hogy Kártyáját nem tudja használni.

19.4 Ha Kártyáját vagy Pénztárcáját zároljuk, felfüggesztjük vagy érvénytelenítjük, erről a megtörténtét követően azonnal értesítjük, kivéve ha ez az értesítés akadályozná a Kártya vagy Pénztárca használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, vagy ha más okból törvénytelen lenne.

19.5 Biztonsági okokból korlátozhatjuk az Ön által a Kártyával végezhető tranzakciók összegét és vagy számát. Kártyáját nem használhatja törvénytelen internetes szerencsejátékhoz vagy bármely egyéb törvénytelen tranzakcióhoz. A korlátozások bármelyikét bármikor növelhetjük, csökkenthetjük, törölhetjük vagy felfüggeszthetjük, illetve újakkal egészíthetjük ki. 

19.6 A Kártyáját letilthatjuk, ha tizenkét (12) hónapig nem használta, miután a Kártyát elküldtük (ideértve a Kártya lejáratakor történő megújítását is).

19.7 Korlátozhatjuk a Pénztárcájából végezhető Fizetési tranzakciók összegét is.

NEGYEDIK RÉSZ - Kiegészítő jogi feltételek

20 Kötelezettségeink

20.1 Cégünk a törvény által maximálisan megengedett mértékben nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett veszteségekért és károkét vagy a jelen Feltételek teljesítésének elmulasztásáért, amelyek a jogi és szabályozói követelményeknek és a hálózati szabályoknak való megfelelésünkből, vis major eseményekből, illetve a felhasználási feltételek vagy bármely más jogi és szabályozói követelmény Ön általi megszegéséből erednek.

20.2 Cégünk nem vállal felelősséget a közvetett vagy következményes károkért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy a hírnévvesztést.

20.3 A jelen Feltételek semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki felelősségünket a törvényi kötelezettségek alól, amely nem zárható ki vagy egészíthető ki a felek közötti megállapodással.

20.4 A SumUp nem vállal garanciát és nem tehető felelőssé a Szolgáltatásokban részt vevő harmadik felek tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, vagy a harmadik feleknek a SumUp weboldalán folytatott reklámtevékenységéért.

20.5 Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért, illetve a jelen Feltételek által szabályozott közvetítői szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért.

20.6 Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, eljárásokért, károkért vagy veszteségekért, amelyek mértéke meghaladja a cégünk által a reklamációs eseményt megelőző három (3) hónap során a szolgáltatások nyújtásáért beszedett díjak összegét.

20.7 Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által biztosított hardverek hibáiért és más olyan termékekért, amelyeket értékesítünk vagy szolgáltatásunk keretében bocsátunk rendelkezésre. A szervizelésért és terméktámogatásért egyedül felelős gyártónak kell meghatároznia a garanciális és más feltételeket az ilyen hardverekre és termékekre vonatkozóan.

21 Kártérítés

21.1 Ön kártérítésben részesíti és mentesíti cégünket, alkalmazottait, igazgatóinkat, ügynökeinket, partnereinket, képviselőinket és feldolgozóinkat minden követelés, költség (beleértve korlátozás nélkül a méltányos ügyvédi díjakat), veszteség és kár alól, amely a következőkből eredő követelésekből, tevékenységekből, ellenőrzésekből, vizsgálatokból vagy más eljárásokból keletkezik: (i) bármilyen törvény, szabály vagy alkalmazható szabályozás, a jelen Feltételek bármely rendelkezésének, a Hálózati szabályok vagy az Ön Fiókjára vonatkozó bármely további feltétel Ön általi megsértése; vagy (ii) a Szolgáltatások Ön általi helytelen vagy nem megfelelő használata; vagy (iii) a Szolgáltatáson keresztül Ön által küldött bármilyen Tranzakció és/vagy Fizetési tranzakció; vagy (iv) harmadik fél bármilyen jogának Ön általi megsértése, beleértve korlátozás nélkül a titoktartási, személyiségi jogok vagy szellemi tulajdonjogok megsértését; vagy (v) a Szolgáltatás bármilyen másik fél által az Ön egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy más megfelelő hitelesítő adatokkal történő felhasználása.

22 Levonás és beszámítás 

22.1 Ezennel értesítjük, Ön pedig elfogadja, hogy jogosultak vagyunk levonni a Pénztárcájából pénzeszközöket és csökkenteni a Pénztárca egyenlegét az alábbiak érdekében:

22.1.1 Fizetési megbízások és Fizetési tranzakciók teljesítéséhez;

22.1.2 A Fizetési tranzakciók díjainak, valamint a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos egyéb Díjak a Díjszabás szerinti fedezéséhez;

22.1.3 A jelen Feltételek szerinti egyéb fizetési kötelezettségek fedezéséhez (beszámítás).

23 Titoktartás és adatvédelem

23.1 Önnek és cégünknek bizalmasan kell kezelnie az Ön által cégünktől kapott, illetve az általunk Öntől vagy a Kártyabirtokostól a jelen Feltételekkel kapcsolatban kapott bizalmas információkat, és különösképpen nem szabad engedni harmadik felek számára az ilyen bizalmas információkhoz való hozzáférést. Bizalmas információnak különösen az Ön vagy cégünk bármilyen működési és/vagy kereskedelmi titka, valamint a Kártyabirtokos bármilyen nem anonim információja minősül. Önnek és cégünknek kötelessége megfelelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályozásnak, és megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a kártyák és a Kártyabirtokosok adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére. Az ilyen adatok csak akkor és addig tárolhatók, amíg az feltétlenül szükséges.

23.2 Ha a Kártyabirtokos személyes adatait cégünk visszaküldi Önnek, Ön csak a szükséges mértékben arra használhatja az ilyen adatokat, hogy ellenőrizze a limiteket, csalásmegelőzési intézkedéseket tegyen és elkerülje a hiányokat, és nem használhatja olyan célokra, mint profilépítés (pl. a vásárlási szokások értékelése) vagy értékesítési és marketingtevékenységek, kivéve a Kártyabirtokos ilyen más felhasználásra vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén. Nem oszthatja meg vagy továbbíthatja az ilyen jellegű információkat harmadik féllel, és nem használhatja az információkat marketingcélokra, kivéve a Kártyabirtokos kifejezett hozzájárulásával. Önnek minden vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak meg kell felelnie.

23.3 Az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és védelmére vonatkozóan a SumUp weboldalán található Adatvédelmi szabályzatunkban találhat részletesebb információkat.

24 Harmadik felekkel való kapcsolat

24.1 Cégünk nem részese az Ön és a kártyabirtokos közti jogviszonynak és nem vállal semmilyen felelősséget a tranzakciók céljával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által értékesített termékek és szolgáltatások minőségét, az értékesítési árat, árkedvezményeket, garanciális feltételeket stb. Önnek a SumUptól mindig különálló jogi személyiségnek kell fellépnie.

25 Érvényesség, felfüggesztés, megszűnés

25.1 Jelen Feltételek határozatlan időre vonatkoznak. Ön bármikor megszüntetheti és lezárhatja Fiókját. Cégünk bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti és lezárhatja az Ön Fiókját az Önnek küldött előzetes értesítésben. Cégünk előzetes értesítés nélkül is megszüntetheti és lezárhatja az Ön Fiókját, ha (i) Ön megszegi a jelen Feltételek bármely feltételét vagy külön felhasználási feltételek által szabályozott specifikus szolgáltatásokra vonatkozó bármely más feltételt, beleértve korlátozás nélkül a Hálózati szabályokat; vagy (ii) Ön megszegi vagy cégünk okkal feltételezi, hogy Ön megszegi a Szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozó törvényeket vagy szabályokat; vagy (iii) cégünk okkal feltételezi, hogy Ön bármilyen módon csalási tevékenységben, pénzmosásban, terrorizmus finanszírozásában vagy más bűncselekményben vesz részt; vagy (iv) Ön elfogadhatatlan hitel- vagy csaláskockázatot jelent cégünknek, vagy (v) ha cégünk joggal feltételezi, hogy az Ön Fiókját (vagy Kártyáját/Pénztárcáját) feltörték, illetve más biztonsági okból.

25.2 Ha bármilyen okból megszüntették vagy lezárták az Ön Fiókját, akkor Önnek (i) továbbra is teljesítenie kell a jelen Feltételeket, (ii) haladéktalanul be kell fejeznie a Szolgáltatások használatát, (iii) el kell ismernie, hogy a jelen Feltételek keretében a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok használathoz szükséges licenc érvényét veszíti, (iv) el kell fogadnia, hogy cégünk fenntartja magának a jogot – de nem köteles – az Ön szervereinken tárolt összes adatának törlésére, továbbá Ön (v) nem teheti felelőssé cégünket vagy bármilyen harmadik felet a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetéséért vagy Fiókadatainak törléséért.

25.3 Az Ön Fiókjának tényleges megszűnését követően Önnek haladéktalanul meg kell fizetnie cégünknek a jelen Feltételekből eredő minden tartozását, és cégünknek is meg kell fizetnie Önnek a jelen Feltételekből eredő összes tartozását. A fenti rendelkezés ellenére jogunkban áll a Fiók végső rendezéséig visszatartani a Tartalékot, beleértve minden lehetséges Visszaterhelést, de semmilyen esetben nem túllépve a tényleges megszűnést követő tizenhárom (13) hónapot.

26 Kommunikáció

26.1 Cégünk írásos kommunikációja és az értesítések továbbítása e-mailen történik az Ön által megadott e-mail címre. Az ilyen kommunikációk és értesítések az e-mail elküldését követő huszonnégy (24) órán belül minősülnek átvettnek, kivéve akkor, ha értesítést kapunk arról, hogy az e-mail elküldése sikertelen volt.

26.2 E célból az Ön Fiókjának mindig legalább egy érvényes e-mail címmel kell rendelkeznie. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Ön egyetlen megadott e-mail címe nem érvényes vagy ha úgy módosította e-mail címét, hogy erről nem értesítette cégünket.

26.3 A bejövő üzeneteket Önnek rendszeresen és gyakran ellenőriznie kell. Az e-mail üzenetek hivatkozásokat tartalmazhatnak a SumUp weboldalán folytatott további kommunikációra. Ahol a törvényi előírások azt követelik meg cégünktől, hogy tartós adathordozón továbbítsuk az információkat, akkor vagy e-mailt vagy egy értesítést küldünk Önnek, amely a SumUp weboldalára mutat, ahol nyomtatott formátumban érheti el az információkat. Önnek meg kell őriznie a cégünk által küldött vagy Önnek elérhetővé tett minden kommunikációt.

26.4 Az e-mailen folytatott kommunikáció mellett fenntartjuk magunknak a jogot a levélben vagy telefonon történő kapcsolatfelvételre, amennyiben az helyénvaló. A postai úton küldött feladványok a Litvániában feladott küldeményekre a feladást követő három (3) Munkanapot, nemzetközi feladványok esetében pedig a öt (5) Munkanapot követően átvettnek minősülnek.

26.5 Az Ön által előnyben részesített nyelvet a regisztrációs folyamat során Ön által kiválasztott ország alapján állítjuk be, és az Ön által kiválasztott nyelven küldjük el Önnek szabványos kommunikációinkat. Nem szabványos kommunikációk esetén fenntartjuk magunknak a jogot az angol nyelven történő kommunikációra, és Ön ezt elfogadja. A más nyelveken elérhető dokumentumok vagy kommunikáció kizárólag kényelmi célokat szolgál, és ez nem kötelezheti cégünket arra, hogy az adott nyelven folytasson további kommunikációt.

27 Szellemi tulajdonjogok

27.1 A szellemi tulajdonjogok („IP jogok”) kifejezés a Szolgáltatásokhoz, a Terminálokhoz, a weboldalhoz, az internetes tartománynevekhez, az összes tartalomhoz, a Szolgáltatásokhoz kötődő technológiához és az összes logóhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó jogok összességét jelenti, beleértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, adatbázisjogokat, védjegyeket, névjogokat, használati és formatervezési mintaoltalmi jogokat, szabadalmakat és minden más exkluzív és nem exkluzív jogot világszerte, ahogyan azok jelenleg léteznek vagy a jövőben létrejönnek, elfogadásra vagy átadásra kerülnek.

27.2 Cégünk (vagy licenciaadóink) a szolgáltatásokkal kapcsolatos minden IP jog kizárólagos tulajdonosa(i), és a jelen Feltételek semmilyen rendelkezése nem minősül az IP jogok Ön számára történő átruházásának vagy átengedésének. Ön nem másolhatja, utánozhatja vagy használhatja az IP jogokat előzetes írásos engedélyünk nélkül.

27.3 Cégünk személyes, korlátozott, nem exkluzív, visszavonható, nem átruházható licencet (allicenc joga nélkül) biztosít Önnek a Szolgáltatásokhoz való elektronikus hozzáférésre és azok használatára Tranzakciók fogadásának céljából.

27.4 Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön (i) nem ruházhat át a jelen Feltételek keretében Önnek biztosított jogokat harmadik személyre; (ii) nem biztosíthat lehetőséget harmadik fél számára a Szolgáltatások használatára (bérlés, lízing vagy más módon); (iii) nem férhet hozzá vagy figyelhet meg a SumUp bármely rendszerén található tartalmakat, anyagokat vagy információkat manuális vagy automatizált módon, pl. robotokkal, keresőmotorokkal, leolvasókkal stb.; (iv) semmilyen módon nem másolhatja le, reprodukálhatja, módosíthatja, változtathatja meg, hozhat létre származékos munkákat, állíthatja ki nyilvánosan, jelentetheti meg újra, töltheti fel, teheti közzé, továbbíthatja, értékesítheti újra vagy terjesztheti a SumUp tartalmát, anyagait vagy információit; (v) nem sértheti meg a Szolgáltatásoknál a robotkizárási fejlécekre vonatkozó korlátozásokat, nem kerülheti meg vagy hidalhatja át a szolgáltatás műszaki korlátozásait, nem használhat semmilyen eszközt a Szolgáltatásokban egyébként letiltott tulajdonságok vagy funkciók engedélyezésére, nem bonthatja szét vagy fejtheti vissza a Szolgáltatásokat, kivéve akkor, ha ez törvényileg kifejezetten engedélyezett; illetve (vi) nem használhatja a Szolgáltatásokat a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra.

27.5 Ön a Szolgáltatások használatának keretében tartalmakat hozhat létre és küldhet el számunkra („Felhasználói tartalom”). A jelen Feltételek elfogadásával cégünk által fenntartott jogokon kívül Ön a saját Felhasználói tartalmára vonatkozóan minden jogot fenntarthat magának. Az Ön által elküldött minden Felhasználói tartalommal kapcsolatban Ön elismeri, hogy Ön a tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével a tartalom feltöltéséhez, cégünk számára pedig globális, nem exkluzív, díjmentes, teljesen kifizetett, átruházható és allicencelhető jogot biztosít az ilyen tartalmak felhasználására és reprodukálására a Szolgáltatásokkal vagy a SumUppal kapcsolatos bármilyen reklámtevékenység és nyilvános megjelenés során. Az Ön által küldött Felhasználói tartalmakat Fiókjának megszüntetésével törölheti. Ön nem továbbíthat a Szolgáltatások felé olyan Felhasználói tartalmat, amely (i) valótlan, félrevezető, törvénytelen, obszcén, szemérmetlen, pornográf, gyalázkodó, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, zaklató, gyűlölködő, sértő vagy uszító; (ii) bűncselekménynek minősülő viselkedést ösztönöz vagy polgárjogi felelősséget vonna maga után; (iii) sértene bármilyen természetes vagy jogi személy felé irányuló bármilyen kötelezettséget vagy azok jogait, beleértve nyilvánosság vagy titoktartásra vonatkozó jogokat; (iv) sérült adatokat vagy bármilyen más ártalmas, zavaró vagy kártékony fájlokat tartalmaz; (v) a SumUp vagy partnereinek termékeivel vagy szolgáltatásaival konkuráló termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoz; (vi) saját megítélésünk szerint megakadályoz bármilyen természetes vagy jogi személyt Szolgáltatásaink használatában és élvezetében, illetve bármilyen veszélynek vagy felelősségnek teheti ki cégünket. Bár cégünk nem köteles vizsgálni, szerkeszteni vagy figyelemmel kísérni a Felhasználói tartalmakat, fenntartjuk magunknak a jogot a Felhasználói tartalmak előzetes értesítés nélküli szerkesztésére vagy törlésére. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával Ön sértő, illetlen vagy nem kívánatos Felhasználói tartalmaknak lehet kitéve. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az Ön Felhasználói tartalmainak elvesztéséért vagy sérüléséért.

28 Módosítások

28.1 Bármikor jogunkban áll módosítani jelen Feltételeket, továbbá fenntartjuk a jogot a Szolgáltatások bármilyen jellegű módosítására, törlésére, felfüggesztésére vagy azokra vonatkozó feltételek bevezetésére.

28.2 A jelen Feltételekre vonatkozóan javasolt bármilyen módosítás esetén értesíteni fogjuk Önt a Fiókjához regisztrált elsődleges e-mail címén vagy az Alkalmazáson keresztül.

28.3 A javasolt módosítás a módosítási értesítés dátumát követő két (2) hónap múlva lép életbe, kivéve akkor, ha Ön a módosítások hatályba lépése előtt értesíti cégünket, hogy ellenzi a javasolt módosításokat. A törvény által előírt vagy a meglévő Szolgáltatás extra funkcionalitásával kapcsolatos változások, a Szolgáltatások költségének csökkentése vagy bármilyen más olyan változás, amely sem az Ön jogait nem csökkenti, sem a felelősségét nem növeli, azonnal hatályba lépnek, ha az változásról szóló értesítésben így szerepel.

28.4 A Feltételek legfrissebb verziója a SumUp weboldalán érhető el. Ön bármikor jogosult tőlünk a jelen Feltételek egy példányára.

29 Elválaszthatóság

29.1 Ha a jelen Feltételek bármely részét érvénytelennek, törvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek ítélné egy illetékes bíróság, akkor az ilyen részt el kell választani a Feltételek többi részétől, amely továbbra is érvényes és érvényesíthető marad a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.

30 Átruházás

30.1 Cégünk jogában áll, hogy a jelen Feltételekből származó jogait és kötelezettségeit szabadon átruházza harmadik fél számára, az Ön ilyen átruházásra vonatkozó hozzájárulását pedig megadottnak kell tekinteni a jelen Feltételek értelmében.

30.2 Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek által biztosított jogait és kötelezettségeit harmadik felek számára előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül.

31 Viták

31.1 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely panasszal első körben forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz itt: ugyfelszolgalat@sumup.hu. Panaszára írásban vagy egyéb tartós adathordozón válaszolunk a panasz átvétele utáni 15 (tizenöt) Munkanapon belül. Rendkívüli esetekben, nem nekünk tulajdonítható okok miatt, előzetes választ küldhetünk Önnek, amelyben jelezzük a késedelem okait és a határidőt, ameddig végső válaszunkat megkapja. A végső válasz elküldésnek határideje semmi esetben sem fogja meghaladni a panasza átvételétől számított 35 (harmincöt) Munkanapot. A panaszok kezelése ingyenes. Amennyiben végső válaszunkkal elégedetlen, vagy elmulasztunk válaszolni Önnek, mindig joga van a Bank of Lithuania bankhoz folyamodni az alábbi 31.2 rész szerint, vagy az illetékes bírósághoz fordulni az alábbi 31.3 rész szerint.

31.2 A Bank of Lithuania banktól kérheti, hogy védje meg az Ön jogait és törvényes érdekeit, amelyeket Ön úgy véli, hogy megsértettek. Ezeket a panaszokat írásban vagy elektronikus úton lehet beküldeni a következő címekre: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, és/vagy (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-mail: frpt@lb.lt. A panaszokat litván vagy angol nyelven kell beküldeni.

31.3 A jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták esetén, beleértve korlátozás nélkül az érvényes befejezésére, létezésére, semmisségére, megsértésére, végződésére vagy érvénytelenségére vonatkozó bármilyen vitát a Litván Köztársaság bíróságára kell beterjeszteni és ott kell tisztázni, kivéve ha azt EU-s törvény tiltja. A vita bíróságra történő beterjesztése előtt Ön és cégünk a vita peren kívül rendezésére fog törekedni. A vita bíróságra történő beterjesztése előtt Ön és cégünk a vita peren kívül rendezésére fog törekedni.

32 Irányadó jog

32.1 A jelen Feltételekre Litvánia jogszabályai érvényesek, és azokkal összhangban értelmezendő.

ÖTÖDIK RÉSZ – Meghatározások és rövidítések

33 Meghatározások és rövidítések

33.1 A jelen Feltételekben használt meghatározások és rövidítések jelentése a következő:

Fióka felhasználói fiókját jelenti, amelyet azután hozunk létre, hogy regisztrál és feliratkozik Szolgáltatásainkra.

Alkalmazás a SumUp mobilalkalmazását jelenti, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltatásokat használja.

Munkanap bármely napot jelent hétfőtől péntekig, kivéve a litvániai törvényes munkaszüneti napokat.

Kártya az Ön SumUp fiókjához csatlakoztatott, előre fizetett kártyát jelenti, amelyet a SumUp a MasterCard Europe SA-nál meglévő licenc alapján bocsátott ki.

Kártyabirtokos az Ön ügyfelét, mint olyan kereskedőt jelenti, aki árukat vagy szolgáltatásokat vásárol Öntől és fizetési kártyával akar fizetni.

Kártyaszolgáltatók a továbbiakban együttesen a hitelkártya-társaságok, többek között - de nem kizárólag - a VISA, a MasterCard és az American Express.

Visszaterhelés azon Tranzakció összegét jelenti, amely visszakönyvelhető a Fiókjára, ha a Tranzakciót a Kártyaszolgáltató, feldolgozónk, a Kártyabirtokos vagy bármely kijelölt pénzügyi intézményünk bármely okból vitatja vagy visszafordítja, a Tranzakció nem volt engedélyezve vagy bármilyen okból úgy véljük, hogy nem volt engedélyezve, vagy állítólag jogellenes, gyanús, illetve megszegi jelen Feltételeket.

Elektronikus-pénz Pénztárcájának monetáris értékét jelenti, amelyet mi bocsátottunk ki az Ön számára az Öntől vagy az Ön nevében harmadik felektől kapott pénzösszegekért cserébe.

Díj(ak) bármely olyan díjat jelent, amelyet Önre szabunk ki Szolgáltatásaink használatáért, és amely minden egyes, Önnek esedékes Kifizetés előtt levonható, és amely a Pénztárcából kerül levonásra pénzforgalmi Tranzakció lebonyolításakor, vagy más módon kerül levonásra a Pénztárcából, ha Ön nekünk tartozik. Alkalmazandó díjaink a Díjszabásban találhatók.

Díjszabás a jelen Feltételek elválaszthatatlan részét jelenti, amely felsorolja az összes Díjat, és elérhető a weboldalunkon.

IP jogok a jelen Feltételek 27.1. pontjában leírt szellemi tulajdonjogok.

Hálózati szabályok a hitelkártya-társaságok, többek között a Kártyaszolgáltatók által megállapított szabályok.

Partner Önnel külön üzleti kapcsolatban álló harmadik fet jelent, aki lehetővé teszi e-kereskedelmi kifizetések elfogadását a Partneralkalmazáson keresztül.

Partneralkalmazás olyan harmadik fél általi alkalmazást jelent, amelyen keresztül Ön fogadni tudja az általunk a jelen Feltételek szerint feldolgozott e-kereskedelmi kifizetéseket, azaz a Partner által az Ön és a Partner közötti külön üzleti kapcsolat értelmében az Ön rendelkezésére bocsátott mobilalkalmazás vagy weboldal.

Partnerdíj a Partner nevében kiszabott díjat jelenti, amelyet mi, ha Ön és a Partner megállapodtak ebben, beszedhetünk Öntől, hogy pénzösszegeket gyűjtsünk, amelyekkel a Partnernek tartozik az Ön és a Partner közötti külön üzleti megállapodás értelmében.

Fizetési megbízás az Ön által nekünk tett utasítást jelenti, amellyel Fizetési tranzakció teljesítését kéri.

Fizetési tranzakció pénzösszegek elhelyezését, átutalását vagy felvételét jelenti a fizetési számláról, függetlenül a fizető és a kedvezményezett közötti esetleges, a háttérben fennálló kötelezettségektől.

Kifizetés általunk Önnek fizetett bármely olyan összeget jelent, amellyel Önnek jelen Feltételek szerint tartozunk, és amely az Ön általunk feldolgozott Tranzakcióinak eredménye.

PCI-megfelelőség az Ön azon kötelezettségét jelenti, miszerint jelen Feltételek időtartama alatt megfeleljen a kártyatársaságok adatbiztonsági szabványa (PCI-DSS) vonatkozó rendelkezéseinek.

Csomag olyan díjcsomagot jelent, amelyet Szolgáltatásaink használatáért felkínálhatunk Önnek. Rendelkezésre álló csomagjaink elérhetőek a weboldalunkon.

Tartalék az általunk, az Önnek szóló ideiglenesen visszatartott Kifizetésekből felhalmozott tartalékot jelenti, az Ön jelen Feltételek szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítása céljából.

Szolgáltatások az általunk történő fizetésfeldolgozást, elektronikus pénzszámla megnyitását, elektronikus pénz kibocsátást és kifizetést, kifizetési tranzakciók teljesítését és egyéb, a jelen Feltételek szerint Önnek nyújtott Szolgáltatásokat jelenti.

SumUp (vagy "mi", "miénk", "nekünk" stb.) a SumUp EU Payments UAB Litvániában bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek cégjegyzékszáma 305074395 és bejegyzett székhelye: Upės str. 23, 08128 Vilnius, Litvánia, és a Bank of Lithuania engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (engedély száma 56, 2019. augusztus 27.).

Terminál olyan kártyaelfogadó eszközt jelent, amelyet Önnek használnia kell (eladás, hitelezés vagy egyéb művelet útján), hogy el tudja fogadni ügyfelei általunk feldolgozott kártyás kifizetéseit.

Feltételek a Szolgáltatásaink használatát szabályozó fenti feltételek és rendelkezések.

Területek az általunk támogatott összes ország, amelyek jegyzéke elérhető weboldalunkon. Önnek megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie, hogy üzleti tevékenységet folytasson egy vagy több Területen, hogy ügyfelünkként elfogadjuk és Szolgáltatásainkat használhassa.

Tranzakció a Kártyabirtokos által egy fizetőkártyával végzett tranzakciót jelent, mely az Ön kompatibilis mobiltelefonjának, az Alkalmazásunknak és a Terminálnak a használatával történik.

Felhasználói tartalom a Szolgáltatásaink használatának részeként Ön által létrehozott és nekünk beküldött tartalmat jelenti.

Pénztárca elektronikus pénztárcát jelent, amely össze van kapcsolva Fiókjával és Kártyájával, ha az utóbbi az Ön számára kibocsátásra került.

Ön (Öné) Ön, mint ügyfél, aki elfogadta jelen Feltételeket és használja a Szolgáltatásokat.